lördag 1 augusti 2009

liknande issues - även högre upp i värdekedjan

Det är alltid intressant att se statusen hos klubbar på olika nivåer i fotbollens värdekedja. Ajax har länge ansetts vara ett föredöme gällande talangutveckling och akademi. Men räcker det för att göra klubben lönsam eller få den att klättra i näringskedjan? Det är svårt eftersom man hela tiden köps upp på talang som värderas högre på marknader som kan erbjuda en bättre avkastning för dess förväntade prestation.
  • Under bokslutsåret 2007/08 har Ajax realiserat ett antal spelare och haft ett fantastiskt fint resultat från spelartransfers, +€48 miljoner.
  • Avskrivningarna ökade med så mycket som ca €10 miljoner från föregående period vilket innebär att Ajax investerade en stor del av transfermiljonerna genom att köpa "ersättare" för de sålda stjärnorna.
  • Rörelsekostnaderna ökade från €66 till €77 miljoner vilket mycket sannolikt beror på ökade sign-on-fees i samband med de större spelarinköpen vilket belastar resultatet.
  • Ajax, precis som de allsvenska klubbarna, är en leverantör av talang till ligor och klubbar som befinner sig högre upp i fotbollens värdekedja. Nivån och beloppen skiljer oss åt.


(klicka på bilden för att få bättre upplösning)
saxat från: "All profits are equal but some are more equal than others", Workshop ‘reporting on companies in the EU’, European Investigative Journalism Conference, Brussels November 22, 2008

Inga kommentarer: