tisdag 1 april 2014

Bakgrunden till aprilskämtet‏

Ni har kanske förstått att det i morse publicerade blogginlägget var ett aprilskämt. I detta inlägg hade jag tänkt att förklara varför jag valde just detta ämne att skoja om.
 

Under väldigt många år har det pratats om de allsvenska klubbarnas driftunderskott och att de allsvenska klubbarna måste sälja spelare för att ”klara driften”. Jag tycket dock att analysen saknar djup och det finns en stor okunskap om det resultatets beståndsdelar och hur de hänger ihop. Därav aprilskämtet. I detta inlägg hade jag tänkt att utveckla ämnet lite mer.

Jag börjar med en översiktsbild där jag har sammanställt de allsvenska klubbars driftresultat (datakälla SvFF:s Kjell Sahlströms årliga rapporter) samt nettoresultatet från spelaraffärer. 
Spelaromsättning är sålda spelarkontrakt minus köpta spelarkontrakt

Det vi ser är ett mycket tydligt samband mellan driftunderskott och storleken på vinsterna från spelaraffärerna. Lägger man till 3 års glidande medeltal för respektive nyckeltal så finns det ett par hypoteser som bör kunna ställas.

1) De allsvenska klubbarna använder nettovinsterna från spelarförsäljningar till att investera i nya saker, direkt. Det handlar till stor del om spelarnas personliga kontrakt. Sign-on bonusar belastar driftresultatet i sin helhet under det året spelarna värvas.

2) De svarta linjerna visar att a) klubbarna över tid säljer för mer pengar än vad de rekryterar nya kontrakt för b) klubbarna anpassar sig till trenderna på marknaden, med något eller några få års fördröjning. Den nedre svarta linjen är något förskjuten åt höger än den övre svarta.

Figuren nedanför ger stöd åt 2a. Det allsvenska kollektivets egna kapital har ökat stadigt under 2000 talet. Att det har varit mer volatilt under de senaste åren beror dels på en mer ojämn likviditet på transfermarknaden och dels på att de allsvenska klubbarna är rikare än tidigare och har utrymme att bära förluster.
Allsvenska kollektivet, utveckling Eget Kapital 2000-2013 (2013 är prognos)


 

En del av kritiken mot de allsvenska klubbarna handlar med andra ord snarare om okunskap om hur redovisningens olika beståndsdelar påverkar varandra. Att säga att klubbarna är beroende av spelarförsäljningar för att få ihop verksamheten är därmed inte helt sant. Det är snarare spelarförsäljningarna som skapar driftunderskottet. Hade de allsvenska klubbarna inte haft transfermarknaden som inkomstkälla så skulle kostnaderna anpassas därefter. Klubbar säljer generellt inte spelare för att rädda resultatet, utan för att de anser sig göra en bra affär.

Samtidigt är ovan analys inte heller helt fullständig. Den behandlar de allsvenska klubbarna som en homogen grupp. Alla klubbar är dock olika duktiga. Det går säkerligen att hitta ett fåtal klubbar som på grund av tidigare dåliga värvningsbeslut, värvar fler nya spelare som förväntas göra ett bättre jobb och på så sätt hamnar i en situation där man till slut gör sig beroende av spelarförsäljningar eller andra kapitalinjektioner. Analysen bör därför snarare hållas på klubbnivå.

Ett mycket bra exempel på hur en enskild klubb kan dra ned resultatet för kollektivet går att hitta i Bosse Lundquists krönika i Sport&Affärer. Exkluderar vi Bosses tidigare klubb Djurgården och dess 84 miljoner kronor i driftunderskott åren 2008-2012 från toppklubbsgruppen så vänder plötsligt det kollektivet en stor vinst till ett positivt nettoresultat (längs ned, text i rött). 

EXTRA - Säljer spelare i sommar? Får inte rekrytera nytt förrän januari 2015!‏

Mellan 2008 och 2012 gick det allsvenska klubbkollektivet 150 miljoner kronor back på driftresultatet. Nu tar förbundet tag i problemet och drar klubbarna i örat.

Elfsborg är på väg att sälja Niklas Hult till Nice och Björn Wesström säger att det kan bli en stökig transfersommar med flera försäljningar. Nu kan jag avslöja att ingen av dessa klubbar får värva nya spelare om de säljer någon eller några av sina stjärnor under sommaren.

De måste vänta till efter årsskiftet.

Från och med denna säsong får klubbarna nämligen inte rekrytera ersättare för de spelare som de säljer under samma säsong. Jag har pratat med projektledaren för ”Inget mer driftunderskott i allsvenskan” som förklarar den nya regeln som alltså träder i kraft från och med nu.

Förklara för mig hur den nya regeln fungerar?
Det är en väldigt enkel regel och kommer att leda till att klubbarna inte kommer att gå back i driften. Tabellen nedanför visar effekterna av den.
 
I den första kolumnen ser vi exempel på en klubb som har budgeterat ett nollresultat. Man har inte budgeterat med några spelarförsäljningar vilket vi inte tycker att man ska göra. Spelarförsäljningarna ska nämligen vara grädden på moset.
 

I den andra kolumnen ser vi vad som händer med driftresultat om en klubb gör en vinst på spelarförsäljningar på 10 miljoner kronor och rekryterar en ersättare. Man får betala en sign-on bonus, detta exempel på miljoner kronor, som alltså måste kostnadsföras under samma år. Det medför att driftresultatet blir negativt, minus 5 miljoner kronor. Det tycker inte vi är okej. Därför inför vi nu denna regel. Klubbarna måste vänta till årsskiftet med att göra den där värvningen som skapar driftunderskottet så att man inte redovisar ett negativt driftresultat under 2014. 

Den tredje kolumnen visar hur vinsten från försäljning av spelare blir grädden på moset. 2014 ska inte bli ännu ett förlorat år!

Men om en klubb säljer flera spelare, så kommer den bli känslig för skador om man inte får rekrytera ersättare?
Det stämmer. Men man kommer att kunna ersätta de sålda spelarna. Det skapas löneutrymme. Om till exempel den sålda spelaren hade 50 000 kr i månaden och säljs i juni så skapas det 300 000 i löneutrymme för resten av året som klubben kan fylla med ett kontrakt. Det vi vill är att vinster för sålda spelarkontrakt, ska bli grädden på moset och inte behöva täcka upp för driftunderskott.

Men det räcker till inte mer än ett kontrakt med en spelare från lägre divisioner eller från den egna akademin?

Också det stämmer. På så sätt främjar vi samtidigt talangutvecklingen i Sverige.
 

Men vad händer med driftresultatet 2015? Om klubben väntar till efter årsskiftet med att använda transfervinsten och värva en ersättare så skapas det rimligen ett negativt resultat i driften under 2015? Sign-on bonusen belastar då 2015 års driftresultat. Och säljer inte klubben några spelare under 2015 så blir det dessutom ett negativt resultat på den nedersta raden. Hur tacklar ni det? 
*tystnad*

Alltså, vad händer med driften 2015?

Vi återkommer med en ny regel som löser detta, om ett år.