söndag 31 december 2006

Konsten att maximera

Imorgon öppnar det internationella transferfönstret återigen och med det dyker den ständigt återkommande frågan upp ännu en gång, ”Kommer Max von Schlebrügge vara kvar i Hammarby när detta fönster slår igen?”. Hur än Hammarby Fotboll hanterar denna fråga kommer vi in på den intressanta konflikten huruvida fotbollsklubbar agerar eller bör agera. Det finns nämligen två sidor av myntet, den profitmaximerande och den nyttomaximerande.

Det finns studier som pekar på att klubbar som verkar i de seriesystem som vi har i Europa samt där intäkterna enbart kommer från fotbollen i form av biljetter, sponsorer och TV pengar generellt inte levererar ekonomisk vinst i det långa loppet. Istället nyttomaximerar klubbarna där vinstmedlen återinvesteras i spelartruppen. Faktum är att det inte verkar finnas något systematiskt samband mellan ekonomisk vinst och tabellplacering, något som kan tyckas konstigt men i själva verket ganska logiskt. Det finns ett samband mellan omsättning och tabellplacering, men denna omsättningsökning äts upp av de löne- och kostnadsökningar som framgångarna kräver.

Hammarby Fotboll AB är idag är ett aktiebolag där det förväntas att det i det långa loppet genererar vinst. Så som Hammarby Fotboll AB ser ut idag, kan vi med bakgrund av ovanstående ifrågasätta ifall det finns utrymme för ekonomiskt överskott om nu klubben har som avsikt att bli det topplag man säger sig vilja bli. Det finns undantag där ManU faktiskt är den klubb som lyckats visa stabil vinst över en längre period. Hammarby Fotboll kan dock knappast tro på en sådan utveckling och den globala närvaro som krävs.

Nyckeln till profitering i denna bransch verkar istället ligga i att bedriva en verksamhet lik Parken i Köpenhamn där intäkter andra än dem från fotbollsverksamheten driver marginalerna. En ny arena söder om Globen som drivs av Hammarby Fotboll kan vara en möjlighet men det är en lång väg och vandra. Till och börja med måste Hammarby Fotboll redan idag bygga en större grundpublik för att inte stå med en 30k arena och där det kommer 10k på matcherna. Vägen dit kräver bl.a. toppstrid varje säsong fram till dess att arenan är färdigbyggd. Hammarby Fotboll i dess nuvarande form har således enligt min åsikt inte råd att profitmaximera på kort sikt.

Åter till Max, en viktig faktor att ta i beaktande och de konsekvenser det medför ifall klubben väljer att behålla Max utan att han förlänger sitt kontrakt. När 2007 väl lider mot sitt slut, kommer ledningen att behöva värva en värdig ersättare då Max går som bosman. Kommer man att ha medel till en sådan värvning? Det är omöjligt att sia om framtiden men det har kommit signaler som pekar på att externt kapital för spelarförvärv kan bli tillgängligt inom en snar framtid. Samtidigt verkar den eviga följetongen om en ny arena äntligen närma sig ett slutgiltigt beslut vilket kan generera ekonomiska medel från AEG, öronmärkta till kvalitetshöjning av spelartruppen. Stämmer ovanstående, har jag svårt att hitta incitament ur Hammarby Fotbolls perspektiv att sälja Max i januari. Framför allt nu när spelaromsättningen varit så pass hög. Förvisso har alla spelare ett pris men i det här fallet ska priset vara mycket högt för att Hammarby ska få möjlighet att behålla/förbättra kvaliteten i backlinjen under 2007 och jag ställer mig tveksam till huruvida det finns intressenter som är beredda att erbjuda åttasiffriga belopp för en 30 årig spelare med mycket begränsade internationella meriter.

Intressant läsning i ämnet.
Goal! Profit maximization and win maximization in football leagues, Garcia-del-Barrio, Pedro & Stefan Szymanski, okt 2006
Why is Manchester United so successful?, Stefan Szymanski, Business Strategy Review, 1998, Vol: 9, sid: 47 – 54

lördag 30 december 2006

Den osynliga handen

Den osynliga handen är en blogg där jag tänkte samla tankar och skriva om fotboll utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Eftersom Hammarby är klubben i mitt hjärta, kommer fokus ligga på aktuella ämnen som berör Hammarby.