onsdag 31 oktober 2007

Sponsring och marknad

Jag har fått ett gäng mail med frågor hur mycket de avbrutna matcherna och de skriverier det för med sig kostar Hammarby Fotboll. Det är väldigt svårt, kanske omöjligt att exakt kvantifiera alternativkostnaden i form av uteblivna intäkter. Det är dock inga störra kioskvältare om man säger att Hammarby Fotbolls position och varumärke försämras av alla negativa och svarta rubriker.

Dessa kan kanske tyckas överdrivna men faktum kvarstår att media har en egen agenda men framför allt en väldigt stor genomslagskraft vilket fungerar som en stark kanal i marknadsföringen av fotbollsklubbarna.

Marknadsintäkter står idag för en väldigt stor del av fotbollsklubbars totala inkomster. I allsvenskan utgör marknadsintäkterna dryga 20% av den totala omsättningen.

För Hammarbys del är marknadsintäkter en viktig del i finansieringen av representationslaget. Av de totala intäkterna 2006 stod marknad för 25%

Hammarby Fotbolls marknadsintäkter ligger i allsvensk toppklass. 2006 var det bara Malmö och Helsingborg som drog in mer pengar. Ändå har tillväxten börjat avta de sensatse två åren och 2007 lär det finnas klubbar som kommit ikapp.
Anledningarna till det är säkert många men de begränsade faciliteterna på Söderstadion är givetvis en mycket stor flaskhals som begränsar försäljningsmöjlgheterna.

Marknadsintäkter handlar mycket mer än bara sälja en reklamlogga på matchtröjan eller smälla upp en skylt bakom målet. En stor del av intäkterna kommer från mindre sammarbetspartners som köper olika typer av paket som ger dem access till event klubbarna arrangerar i samband med matcherna. Paketering och prissättning spelar en stor roll.

Det är alltid lätt att skylla uteblivna intäkter på säljarna men för att kunna sälja måste det finnas en produkt som köparna efterfrågar. Den stora frågan är givetvis vad det är som kunderna vill ha? Det bästa sättet och ta reda på det är att fråga dem. Det finns en undersökning som bygger på just dessa frågor och för att göra en lång historia kort har företagen följande mål med sin sponsring.

saxat från: "Mål vid sponsring av fotbollsklubbar i Allsvenskan" Carl Gustav Hahne, Hampus Fäldt jan 2007

Association, det vill säga imagehöjande och goodwill förefaller vara det som är absolut viktigast för de företag som väljer och marknadsföra sig genom fotbollen.

"Enligt undersökningen vill företagen associeras med olika företeelser. Flera vill åstadkomma en lokal förankring vilket kan innebära att man vill förstärka sin position på den lokala marknaden eller bli förknippad med området i fråga. De eftersträvar även en association med vissa värderingar såsom hälsa och livsglädje, eller en koppling till positiva miljöer och vinnare. Det är viktigt för företagen att skapa goodwill, vilket de gör genom att engagera sig i samhällsaktiviteter som ger dem en image av, som många respondenter uttrycker det, att vara en ”good citizen”."

Corporate Social Responsibility
har på senare år blivit allt viktigare för stora företag. Jag såg för ett tag tv programmet "Agenda" som handlade om just detta fenomen. Ericssons vd Carl-Henrik Svanberg satt i intervjustolen och berättade hur företaget arbetar med dessa frågor runt om i världen. Programledaren ifrågasatte givetvis ifall vissa projekt bolaget satsade verkligen ansågs som sammhällsnyttiga. De stora företagen är ständigt satta under lupp och deras sponsorskap är känsliga för hur de kan komma att uppfattas av omvärlden. Det finns andra arenor, det finns andra idrotter, det finns andra kanaler.

Även relationsbyggande med kunder anses viktigare än ren exponering.

"Fotboll ses som en möjlighet att bjuda in redan befintliga kunder till för att ge dem något extra och på så vis visa dem att företaget bryr sig om relationen och vill underhålla den, men även försöka utveckla den ytterligare. Tänkbara potentiella kunder kan även de bjudas in för att visa intresse. Företaget kan, precis som teorin säger, bjuda in kunder till någon form av kundträff kombinerat med en allsvensk fotbollsmatch, miljön blir då en annan än vad de är vana vid och potentiella affärer kan diskuteras under mer avslappnade omständigheter."
Det första jag tänker på är hur stor sannolikheten är att företag kommer vilja bjuda sina intressenter för och bygga relationer på Söderstadion iframtiden. Uppenbarligen förefaller en stor risk att matchen bryts och därmed raseras hela den positiva upplevelsen företagen vill uppnå i syfte att vårda befintliga affärer alternativt skapa bryggor till nya. Det finns andra arenor, det finns andra idrotter, det finns andra forum.

Det är viktigt att inse att marknadsavdelningen hos Hammarby Fotboll inte enbart består av medarbetarna på kansliet. Marknadsavdelningen är även vi som varje match besöker Söderstadion. Den stämning och fest vi förhoppningsvis skapar är tillsammans med de sportsliga ambitionerna och prestationerna det som lockar sponsorer och deras nätverk till arenan.

De få marknadsföringskanaler vi når ut till omvärlden med är media och "world-of-mouth", vare sig vi vill det eller ej. Probemet är att media har en egen agenda vilket ställer extra höga krav på oss, framför allt när vi hamnat i fokus.

Först när vi lärt oss att sträva åt samma håll kan vi dra nytta av den styrka Hammarby Fotbolls mjuka värden skapar. Först då kommer vi kunna ta höjd för de sportsliga mål jag tror väldigt många vill se klubben nå.

Så hur mycket kostar de avbrutna matcherna? Det räcker med att de konkurrerande klubbarna får en bättre tillväxt på sina marknadsintäkter för att det ska bli mycket kännbart för Hammarby Fotboll. Då spelar det ingen roll om Hammarby själva inte förlorar några sponsorer. Skulle man dessutom göra det kan det vara början till slutet.

Uppsatsen i sin helhet
Mål vid sponsring av fotbollsklubbar i Allsvenskan, Hampus Fäldt & Carl Gustav Hahne. 2007-01-19

måndag 29 oktober 2007

post season - lokalkonkurrenterna

Cirkeln blev sluten, efter att på plats bevittnat premiären där BP klädde av favoriten var jag beredd och ta gift på att Djurgården sjöng på sista versen. Nu tog det hela 24 omgångar innan man till slut avslutade säsongen på samma sätt som man inledde den på.

Djurgården gick överaskande bra sportsligt under 2007. Kontinuitet i truppen, en barsk tränare ackompanierad av en pladdergubbe till assisterande var uppenbarligen ett vägvinnande recept för och få en stark enhet som krigade åt samma håll.

Däremot har jag under året saknat det vanligtvis mycket frekventa antalet "klappa sig för bröstet rubriker" från organisationen som gav ickenyheten ett ansikte.

Vi minns dock några av citaten...

- Det bästa resultat Djurgården Fotboll har kunnat visa upp... Detta gör att vi går in i framtiden starkare än kanske någonsin.
Bosse Lundquist mars -07

Vad hände med ditt jobb som konsult för Djurgården?
– Ingenting. Det ligger nere för det saknas pengar åt det.
Tord Grip april -07

-
Så sent som i morse hörde jag att han skulle bli kvar. Djurgårdens VD Alf Johansson mindre än 24h innan Andreas Johansson presenterades av Aalborg.

- Jag vet en hel del om det här. Bosse Andersson appropå att IFK Göteborg skulle ligga närmast till för Hysén.

- Förhoppningen är att svaret kommer redan innan sommaren i markfrågan. från en av Djurgårdens frontmän i arenafrågan, Ulf H. Petersson.

******

Djurgården Fotboll AB tog 2006 den första smällen efter föreningens misslyckade satsning på Europa som gav mångmiljonunderskott 2005. Avskrivningarna efter transaktionerna mellan DF AB och föreningen tynger bolaget och man lär behöva göra en försäljning för att slippa och på nytt ta in kapital genom ytterligare en nyemission. Därför är Thiago Qurinhio ryktena inte alls överaskande om klubben nu vill vara aggresiv under Silly Season.

Djurgårdsandans föreningsbidrag på 8 miljonder bidrog till att föreningen levererade ett positivt resultat 2006 och jag tror att klubbens blygsamma värvningar i kombination med sportsliga framgångar har balanserat föreningens ekonomi en hel del när 2007 års siffror ska summeras. Djurgården 2007, känns spontant som AIK 2006. Man har gjort det riktigt bra med de resurser man förfogat över. För man är varken marknadsledare eller finansiellt starkast i ligan.

******

Djurgården står nu inför en intensiv period i vinter, flertalet spelares kontrakt går ut efter 2008 och det ska bli intressant och följa hur organisationen löser detta för att inte hamna i samma sits som Hammarby gjorde efter 2006. Man har redan gjort ett par värvningar som tyder på en generationsväxling. Vilka spelare säljer man? Vilka förvärv klarar man av och finansiera?

Den sportsliga organisationen vann dock tillbaka en hel av det förlorade förtroende under 2006. Det underlättar om DF AB vill ta in ytterligare kapital från investerare.


******


AIK är lite intressant. Vi kan mäta klubbens utveckling både genom ligatabellen och noteringen på aktien.

Så vad har hänt under 2007?

Klubben haussades rejält efter 2006 års framgång både på planen och bokslutet. Aktiekursen rusade och många drevs säkert med i glädjeruset efter bokslutet och träningsmatchresultaten. En vacker dag i mars flaggade det nya arenabolaget med Fabege i spetsen, att man köpt på sig 18% av kapitalet och ca 9% av rösterna i AIK Fotboll AB. Sen den dagen har kursen rasat nästan 30%

Första halvan av serien vill nog de flesta AIK anhängare glömma och precis som den osynliga handen spådde, pressades klubbens marginaler rejält när halvårsresultatet släpptes. Det kostar och satsa på guldet och att konsekvent leverera topplaceringar brukar inte vara någon lönsam historia.

Wilton såldes efter det europeiska transferfönstrets stängning och det pratades om siffror på 30+. Allt tyder dock på ca 15 miljoner netto till AIK Fotboll AB, och en slant till GAIS som säkert jublade en del över affären.

Det finns vissa belackare som hävdar att man därmed sålde guldet, förvisso hade chanserna varit större med Wilton i laget men man får inte glömma bort att klubben förmmodligen inte hade kunnat genomföra sommarens tre profilvärvningar och samtidigt klarat av och överleva hösten utan att behöva låna likvida medel.

Det finns många röster kring AIK aktiens värde och visst, den är säkert rolig på kortare sikt och i spekulationssyfte även om den låga likviditeten i aktien gör den svårprissatt. Precis som hos andra fotbollsaktier finns det förmodligen en korrelation mellan priset och de sportsliga resultaten.

Men, med den marknadsmässigt jämna allsvenskan, med konkurrenter som rustar med nya arenor och intäktskällor kommer AIKs kostnadsmassa ständigt pressas uppåt givet att man bibehåller de mycket höga sportsliga ambitionerna. Eventuell spelarförädling och realisering delas med Agent 03 som gärna går in och delfinansierar köpen. Så var i ligger uppsidan på lång sikt? Det ska därför bli intressant och se vad för typ av avtal klubben lyckas förhandla fram med Swedbank Arena.

Sammanfattningsvis, när AIK Fotboll ska analysera säsongen är en femte plats knappast godkänt för en klubb som för närvarande är marknadsledare vad gäller intäkter. Bokslutet? Q3 i november lär ge en fingervisning.

söndag 28 oktober 2007

post season - en tillbakablick

2007 var året med en hel del blandade känslor där man ofta slogs mellan hopp och förtvivlan under den väldigt länge rekordjämna serien.

Året inleddes i kölvattnet av truppens manfall i höstas. Spelaromsättning och spelarförluster hör till men det är svårt att med begränsade resurser ersätta bosmanflyende spelare som Petter Furuseth och Ante Covic utan att tappa i slagstyrka.

Utan ekonomisk ersättning samt begränsat med externt kapital fattade ledningen för Hammarby fotboll ett antal modiga beslut vilket jag uppmärksammade här. Att samtliga skulle gå hem var nog snarare en dröm, med alla odds emot sig. Nu hedgade man sig delvis genom ett korttidskontrakt med Kingson men ur ett backspegelperspektiv var beslutet att kontraktera en från korsbandsskada ej kurant förstamålvakt kanske det som mest inverkande på slutresultatet.

De sportsliga resultaten när allsvenska tabellen i eftermiddag summeras blev därefter och man har nog Tony och tacka en del för den fina våren när man räknar ihop säsongens biljettintäkter.

Charlie Davies värvades som förste spelare till hälften finsnsierad med externt kapital. Det borde vara en ganska typisk propect för detta ändål. Talangfull, långt ifrån färdig och därför med en rejäl möjlighet till uppsida efter två till tre år. På kort sikt och med facit i hand skulle klubben nog behövt en färdigutvecklad anfallare. Toni Nhleko blev inte den anfallaren ledningen hoppades på och frågan är om Sanderfjord utnyttjar sin option. Som jag skrev tidigare i våras blir konsekvenskerna av felvärvningar för en klubb som tappar marknbadsandelar jobbiga och bära. Framför allt när konkurrenter finansierar sina misstag externt.

En vacker vinterdag, tillika fredag kom en blixt från klar himmel. Kappa ut Nike in, startskottet på en turbulent period som skulle följa.

Bokslutet kom, och den osynliga handens intäktsprognos landade skrämmande nära utfallet. Det blev 5 miljoner i vinst och bolaget gick in i året med mer likvida medel än någonsin och försäljningen av Max borde säkrat kassaflödena. Ändå kommunicerades likviditeten som ansträngt i början av sommaren. De ständigt stigande allsvenska lönerna kräver uppenbarligen en större kapitalisering än tidigare.

Budgeten för 2007 kommunicerades på årsmötet i mars, +5 miljoner, inkl transfernetto. Blir det inga fler spelarförsäljningar innan årskiftet lär intäkterna för 2007 landa på ungefär samma nivå som 2006 dvs ca 90 msek.

Benq Siemens försvann som bekant och när alla pratade om Carlsberg, Media Markt mfl, kom presskonferensen som lanserade ett brösttryck med Unicef. Hela bakgrunden bakom samarbetet är inte klart för oss utomstående men man är ju lite nyfiken med vilka skambud man hade och bolla med när brösttrycket skulle säljas. I så fall skulle en "underbetalande" sponsor innebbära en devalvering av värdet på matchtröjan för en lång tid framöver.

Nu bev det Unicef vilket är ett spännande grepp rätt i tiden men har det verkligen underhållits och utnyttjats tillräckligt under säsongen för och ge den önskade hävstången i jakt på nya samarbetspartners? Dessutom har avbrutna matcher parallellt arbetat som en motpol i goodwillstärkande arbetet. Hammarby har en enorm potential och den dagen alla driver åt samma håll kommer den potentialen kunna uppnås.

Derbyna var tillbaka på Råsunda och det är nu uppenbart att Hammarby Fotboll har oerhört svårt att sälja produkten utanför Söderstadion vilket underströks under det internationella spelet.

Parallellt under vintern och våren drev en viss vänsterytter sitt egna lilla krig i media. Han såldes under sommarfönstret men hela processen, mobbning, utfrysning, totala förnerdring och slutligen försäljning borde nog ha genomförts tidigare, med en transfer redan under vinterns transferförnster.

Sommaren kom och många väntade på nyförvärv. För dem som slaviskt följer denna blogg kan Tonys klargörande i FAN-TV om att resurserna är begränsade inte kommit som någon blixt från klar himmel.

Hammarby lyckades via den långa vägen ta sig hela vägen till UEFA cupen. Man spelade kanske flest tävlingsmatcher än någonsin och RK lösningen som presenterades efter transferfönstrets stängning skulle onekligen ha behövts titigare. Det fanns en period där truppen gick på knäna och tappade form på grund av det täta matchandet.

Det blev stort rabalder när en viss internetsida avslöjade att Hammarby anlitat en agent för att sälja Paulinhio. Det blev ett par obligatoriska, oroskapande och ryktesdrivande "inga kommentarer" innan det dök upp en alibi-artikel på den officiella hemsidan. Kunde man inte levererat något liknande redan vid första konfrontationen nu när man för en gångs skull försöker agera proaktivt?

"Som alla känner till är spelarmarknaden väldigt rörlig och oförutsägande. För oss är det en ständig process att stärka våra positioner. Hammarby Fotboll har historiskt förlorat väldigt många spelare som bosmanfall vilket man fått kritik för. Vill vill nu ta höjd för att så småningom och vid rätt tillfälle kunna göra en så bra affär som möjligt och därmed säkra finansieringen av en kontinuerlig kvalitetshöjning av truppen".


Hösten kom och med den drömmar inför vinterns silly season. Förutsättningarna inför silly season är på förhand ungefär som i somras. Det krävs därför en viss rörlighet i båda riktningarna samt lite muskler från Hammarby Venture Capital för att finansiera några av de namn det pratas om.

Men visst känns det ändå mer spännande än på länge inför denlånga perioden till nästa match.


******

Säsongens två hypoteser
Hammarbys ekonomi är dålig.
-Jag skulle säga att Hammarbys ekonomi håller hög allsvensk klass men bolaget saknar kapital samt har en intäktssida vars tillväxt är lägre än andra toppkonkurrenters.

Man har till skillnad från vissa konkurrenter inte lyckats sälja konceptet fullt ut.

Hammarby gör en fiaskosäsong
-Utifrån förustättningarna har klubben gjort en godkänd insats med avancemang till UEFA cupen som den stora prestation.
-Utifrån klubbens övergripande mål kan inte denna säsong ses som godkänd och slutsatsen måste vara att ledningen inte lyckats skapa rätt förutsättningar.

Förra höstens manfall, kan det vara ett resultat av flera års reaktiva arbete vad gäller förvärv och kontraktsskrivning som nu gav ett utslag under en väldigt koncentrerad period, senhösten 2006?

******

Avslutningsvis
Om ett par år, när vi blickar tillbaka ur ett ekonomiskt perspektiv, kommer denna säsong inte ha påverkat Hammarby Fotboll AB:s värde nämnvärt.

Det är dock viktigt att bolaget efter denna säsong kommunicerar sin affärsplan (den förra löpte ut 2006!). Ett arenabeslut i all ära. Vilka sportsliga mål har man åren fram till invigningen, hur har man tänkt nå dessa mål? Kommunikation är A och O nu efter en mellansäsong som lämnar en hel del frågetecken inför framtiden!

fredag 26 oktober 2007

Så var det fredag igen

Intressanta uppgifter har läckt om att Hammarby Fotboll vill omorganisera. Planerna låter vettiga och rollfördelningen mer tydlig till omvärlden. Bra.

För att resultatet sedan ska bli bra krävs det att rätt personer hamnar på rätt plats. Det spelar inger roll hur organisationsträdet ser ut på papperet, individernas spetskompetens på respektive ansvarsområde och förmåga att tillsammans arbeta mot samma mål avgör slutresultatet. Rekrytering och arbetsmetodik, ungefär som i en fotbollstrupp.

Som referens har vi Durgårdens crashade försök med Jonevret & Co.

Tony verkar redan innan denna säsong ha fått en bredare och annorlunda arbetsbeskrivning än den Linderoth hade, en beskrivning med större befogenheter. Därför känns det ju rent spontant att det är han som iklär sig rollen som manager.

Blir det så, är nog steget från det vi har idag, inte så jättestort som det kanske verkar efter att ha läst fotbollskanalen. Snarare en mer formell förändring och gränsdragning med en tydligare ansvarsfördelning utåt. Givtvis lär managern få ytterligare fler ansvarsuppgifter på sina axlar.


På något sätt känns det som att hösten kommer bli händelserik, intressant och vägvisande.

******

Måste återigen kommentera Sportbladets värdering av UEFA cupen.

Helsingborgs förväntade intäkter: 12-14 msek
Elfsborgs förväntade intäkter: 15 msek

Helsingborg drog storpubliken 6 400 med biljettpriser 90-300kr och Elfsborg fantastiska 4 000 i kategorin 230-325kr.

I den andra hemmamatchen väntar storlagen Mlada Boleslav respektive Austria Wien. Redan nu kan vi därför approximera publikintäkterna till mellan 2-3 msek per klubb för hela gruppspelet.

Att TV avtal och sponsorer skulle bidra med 10-12 miljoner är en ren utopi. Dra sedan bort kostnaderna för resor evenemang, eventuella spelarbonusar för att ha tagit sig dit man är mm, så landar nog nettot på en ganska blygsam nivå. "Guldgruva"?

Attans, glömde de galaktiska seger/kryss premierna på €40 000 respektive €20 000.

Hur tänkte skribenten här? Jag hade ett lite annorlunda resnemang här.

lördag 20 oktober 2007

veckans issues

Har på olika håll under veckan dykt upp vissa frågeställngar.

Hur värderar man en fotbollsklubb? Fundamentala värderingar bygger på modeller med ett antal antaganden. Ett ev dessa är där man förutsätter att investerare fattar rationella beslut.

Kan de som köper fotbollsaktier anses vara rationella investerare eller är deras motiv präglade av kärleken till klubben? Frågan är intressant och sätter den finansiella teorin på sin spets. Hur påverkar det värderingsmodellerna och är är klubbarna korrekt prisatta på marknaden?

******

Hammarby TFF spelar idag en oerhört viktig match. Diskussionen är gvetvis vilken är den mest optimala nivå talanglaget ska spela på.

Frågan är givetvis ifall de unga spelarna utvecklas mer i div 1?
Skulle div 1 innebära konkurrensfördelar vad gäller kontraktiskrivning med externa talangförvärv eller går de till Bajen ändå? Någonstans vill man ju tro att nyttan ur talangens perspektiv, när de väljer klubb, ligger i klubbens vilja att våga släppa fram dem i A-laget, i tävlingssammanhang samt en miljö som dokumenterat skapat förutsättningar till utveckling.

Tony Gustavsson säger "så högt upp i seriesystemet som möjligt". Det är sagt utifrån hans sportsliga perspektiv.

Det finns fler dimensioner, sport vs ekonomi t.ex. Det finns ju en gräns där kostnaden överstiger nyttan. På vilken serienivå ligger den gränsen? Går man över den blir det ju billigare att värva färdiga spelare alternativt talanger som går direkt in i A-truppen än och ha en farmarklubb integrerad i Hammarby Fotboll AB.

Någonstans handlar det också om allokering av resurser i nuet mellan representationslag och talangutveckling. En viss optimal nivå idag behöver därför inte vara lika med en optimal nivå om fem år.

Hur som helst, gå och stötta! Division 3 är inte en optimal nivå, det kan nog de flesta vara verens om.

Vi ses på Kanalplan.

******

Det blev som bekant Swedbank Arena och det snackas ironiskt nog, om 153 miljoner kronor för namnrätten. Summan 153 miljoner är ur Hammarbyperspektiv bekant då det är ett belopp som en gång i tiden öronmärktes för ett nybygge/upprustning av Söderstadion.

Hur som helst, nuvärdet av nya nationalarenans avtal är värt 120-130 miljoner eftersom pengarna inte betalas ut förrän arenan är färdigbyggt och med delbelopp under de tolv kommande åren.

******

När kommer beskedet om att det inte kommer bli något Royal League i år?

tisdag 16 oktober 2007

Redovisning är tråkigt

Rykten rykten rykten, men hur ser det ut i bokslutet om affärerna genomförs.

Hammarby redovisar enligt SvFFs rekommendationer.
Transfersumman aktiveras som tillgång och skrivs ned över kontraktslängden.
Sign-on feen kostnadsförs direkt och belastar personalkostander.

Ex med fiktiva siffror skulle jag tro ser ut så här, för enkelhetens skull räknar vi inte med de löpande lönerna här.

Toni Nhleko värvas sommaren 2006 á 4 msek i övergångssumma 0 sek i sign-on och kontraktet löper på 4 år.
Klubbens imateriella tillgångar ökar med 4 msek.
Kassaflödet 2006 blir - 4 msek men kostnaden för transfern är avskrivningen på -1 msek på 2006 års boslut.

Hammarby säljer Toni till Sanderfjord dec 2007 för 2 msek.
Kassaflödet +2 msek 2007, men redovisningsmässigt blir det 2 msek -3 msek (nedskrivning av tillgången) = -1 msek på 2007 års bokslut.

Hamarby värvar Lolo hösten 2006, 0 sek i transersumma 3 msek i sign-on.
Resultatet 2006, dvs personalkostnader belasas med -3 msek + sociala. Kassaflödet 2007 blir -3 msek och sociala.

Hammarby säljer Lolo hösten 2007 för 20 msek.
Resultatet +20 msek, kassaflödet +20 sek för 2007

Skatten? Den beräknas på slutresultatet och inte den enskilda affären.******

Vad jag anser om Lolo-ryktet? De allsvenska klubbars dilemma är att man inte bara riskerar , man dränerad ständigt på kompetens. Det gäller därför att ta betalt de gånger det händer.

Ni som läste förra inlägget ser vad problemet är, hyfsad ekonomi (hushålla med resurser) men inget kapital samt sämre konkurrenskraft vad gäller driftintäkter.

En allsvensk klubbs öde är att man förmodligen aldrig kommer ha "den perfekta truppen". Man tappar lite spetskompetens på en position, får bra betalt och kan om man gjort sin läxa spetsa truppen på andra positioner.

Problemet är att Lolo inte är den ende som riskerar och försvinna. Det kan bli en svår vinter för alla.


******

Paul Lindholm gråter över TV bolagens makt. Jag har ännu inte sett någon gråta över de ca 10 miljoner/år man får mer än tidigare i och med det nya TV avtalet. Det finns alltid en baksida. Paul har dock gråtit ganska mycket i år.


******

Swedbank Arena. Inget som inte ryktats om tidigare. Frågan är om en eller två klubbar kommer hålla till där... Det blir en nyhet det.

söndag 14 oktober 2007

Inför Silly - Hammarby Fotboll AB - riskkapitalbolaget utan kapital

Av årets fotbollssäsong återstår två omgångar, av årets och vinterns nyheter desto mer. Förutom den obligatoriska, för många Bajare med förväntningar ofta plågsamma och energidödande silly season kommer vi med största säkerhet få läsa spaltmeter om något vi väntat i flera decenier på.

I Norge briserade en blindgångare med Hammarby inblandat och det var ganska roande och se hur riksmedia köpte scoopet rakt av. Även om det denna gång var falskt alarm, kan vi dock förmodligen räkna med att vinterns silly season kommer bli mer intensiv än den i somras.

Vi kan nämligen förvänta oss att den första delen av trestegsraketen förmodligen kommer att bjudas ut till försäljning redan i vinter.

Och om vi tittar lite snabbt på förutsättningarna inför den löjliga säsongen har egentligen inget förändrats vad gäller klubbens finansiella muskler sedan i somras. Det lilla netto man tjänade på UEFA spelet kommer man tappa genom minskade TV intäkter p.g.a. den sämre tabellplaceringen. Dessutom tappar man TV-miljonerna till konkurrenterna vilket gör smällen dubbelt så hård.

Vad gäller finansiering har klubben förvisso gått ut med denna info men frågan är om det idag finns några konkreta summor eller prospects. Det har nämligen pratats om externt kapital, öronmärkt för förvärv sedan 2001(alltid kul och läsa gamla artiklar) och även om Charlie Davies till hälften finansierades externt är det svårt och få grepp om hur slagkraftig "Hammarby Venture Capital" kommer vara i vinter.

Den eviga frågan är givetvis - vart i helvete tar alla jävla pengar vägen? Svaret är egentligen lika tråkigt som enkelt. Precis dit alla andra klubbars pengar gör, ca hälften av intäkterna försvinner raka vägen till personalkostnader, en kostnad som klubbarna tillsammans hjälps åt och ständigt driva till högre nivåer år efter år.
Om vi tittar på tabellen ovan så bör man i stället ställa sig frågan, hur i helvete har de allsvenska klubbarna klarat av och finansiera sina respektive verksamheter som till synes ser ut som ekonomistyrning på korpnivå! Sen 1998 har knappt en halvmiljard av klubbarnas allsvenska driftintäkter försvunnit ut i ett svart hål. För vissa har det försvunnit mer för vissa andra mindre.

Som jag ser det får vi här svar på två saker. Förutom frågeställningen ovan, även på hur det kan komma sig att vissa andra klubbar har större finansiella muskler och ibland klarar av och finansiera förvärv i mångmiljonklassen.

Det finns nämligen två faktorer och ingen av dessa kommer från den dagliga driften.

- Spelarföräljningar
- Externt kapital

Lika dåliga som man varit på och hålla i plånboken lika duktiga har konkurrenterna varit på att sälja sina respektive koncept till andra aktörer.

Vad gäller Hammarby så blev den första faktorn en signifikant verklighet först 2005(!). Den andra har länge lyst med sin frånvaro och tabellen ovan visar att Hammarby Fotboll under årens gång varit ett föredömme vad gäller ekonomistyrning i relation till ligan som helhet.
Samtidigt har man kapitalt misslyckats med att skapa en bas för finansiering som möjliggör proaktivt värvningsarbete samt punktinsatser de tillfällen det krävs för att den sportsliga målsättningen ska kunna uppnås. Som jag ser det finns det två bovar i dramat, bosmanfallen samt brist på riskkapital utöver det AEG puttat in.

Vad gäller de två senaste säsongers driftunerskott kan vi nog ganska enkelt förklara dessa i och med de tappade marknadsandelarna vilket inte är någon rolig spiral.
Den gångna säsongens avbrutna matcher lär dessutom knappast bidra till och få klubbens marknadsandel och öka. Och hur mycket man än vill skylla det på domare, media och förbund ligger bollen i slutändan enbart hos oss själva. Konsekvenserna på längre sikt blir dessutom inte enbart ekonomiska.

Frågan är givetvis hur Hammarby Fotboll ska kunna finansiera vinterns silly där målvaktsfrågan med största säkerhet lär vara i fokus. Det finns två enkla svar.

- Sälj först, köp sen
- Externt kapital

Alternativen är givetvis att sälja ägarbevis i befintliga spelare för att kunna värva spelare som externa finansierer inte anser sig uppfyller kraven på individuell värdeökning men som stärker HF AB sportsliga slagstyrka. Det finns dock för- och nackdelar även med denna lösning.

lördag 6 oktober 2007

UEFA spelet över för i år

Europaäventyret är över för denna gång. Baserat på förra säsongens premier spelade Hammaby in €390 000, dvs knappa 3.6 miljoner. Totalt följde 23 500 åskådare klubbens öden på Råsunda vilket borde genererat publikintäkter på 2.5 - 3 miljoner kronor. Hur mycket "europaspelsponsorerna" bidrog med är oklart och det fanns inget bolag som köpte TV rättigheterna till matcherna.

Hur mycket kostade kalaset? Ingen aning men som benchmark kan vi ta 2004 års UEFA äventyr som enligt Henrik under årsmötet mars 2005, resulterade i kostnader på 2.4 miljoner.

******

Hur mycket intäkter gick Hammarby Fotboll miste om i och med förlusten mot Braga?

Enligt denna glädjekalkyl handlade det för Hammarbys räkning om 18-20 miljoner. Den är dock inte speciellt trovärdig. Varför är t.ex Aik:s siffror 50% högre trots samma grundförutsättningar?

Totalt rör det sig om 2 hemmamatcher och visst, skulle man lyckas med att lottas...
1. i samma grupp som Bayern München, Tottenham eller Fiorentina
2. till och hemmamatcherna mot ovanstående motstånd

då eventuellt, med optimal prissättning skulle man kunna nå en siffra på 25-30 tusen på dessa matcher en kall höstkväll i oktober-november.

Men sannolikheten att det skulle bli verklighet? Multiplicera den med "best case scenario" så får man värderingen på den uppsida utöver de mer troliga 7-10 miljoner i bruttointäkter som jag rent spontant tror ett gruppspel skulle kunna generera.

Det är pengar det också.

******

AIK aktien rasade under fredagen och klubbens marknadsvärde hade vid stängning sjunkit med 7.6% ner till 91.5 msek. Var det tabloidernas överdrivna siffror som spädde på fallet?

onsdag 3 oktober 2007

Det är inte alltid så enkelt som det ser ut

AIK halkar efter i guldstriden och förståsigpåarna runt om i mediasverige hävdar bestämt att klubben sålde guldet i samband med att klubbens haussade stjärna Wilton släpptes till Quatar. Vad dessa självutnämnda experter inte tagit med i analysen är faktumet att klubben förmodligen inte hade klarat av höstens fordringar om man inte genomfört denna affär och således var man mer eller mindre tvingad att sälja sin anfallare.

Klubbens lönekostnader har under 2007 stigit markant och sommarvärvningarna, trots den till viss del externa finansieringen, bidrog till det negativa kassaflödet om -14.6 msek för årets första sex månader.

Då de flesta reklamavtalen förmodligen fakturarats under sena Q4 till Q1. Då kassaflöderna från biljettintäkterna under Q3 endast består av sålda biljetter utöver säsongskorten är frågan högst relevant om en kassa på endast 10 msek per den sista juni skulle klara av och bära de kraftigt stigande lönernautbetalningarna, sociala avgifterna samt övriga omkostnader under resten av året.

Nu gav försäljningen ca 15 friska miljoner till klubbkassan vilket säkrade likviditeten för resten av säsongen.

Enligt mitt sätt och se på saken sålde man inte guldet, man finansierade helt enkelt sin verksamhet. Skillnaden har varit att klubben haft utrymme för och proaktivt kunna värva ersättare. Detta tack vare externa finansiärer samt starkt växande marknadsandel det senaste året.