fredag 28 december 2007

I väntan på Godot

Idag är sista dagen för förlängning av säsongskort. Biljettintäkterna står för ca 30% av Hammarbys omsättning det vill säga en betydande del av spelarlönebudgeten. Ca 60% av rörelseintäkterna går till personalkostnader. Så ser det ut i de flesta klubbar.

Förra säsongen var undertecknad nervös över att säsongskortförsäljningen gick trögt. Det gjorde den också, till en början. Hammarbysupportern förefaller dock förlåtande och ju längre våren gick desto större blev suget efter Söderstadion och när mars månad gick mot sitt slut var korten på långsidorna slutsålda.

Vi får se hur det blir denna vinter/vår.

******

Fredrikstad bröstar sig i Rami frågan.

- men vi önskar marknadspriset för Rami


Uppenbarligen är FFK:s värdering inte lika med marknadspris då ett avslut ännu inte är gjort.

Vad marknadspriset blir står skrivet i stjärnorna, det som däremot är klart är att Fredrikstads del i Ramis marknadsvärde blir lika med noll om han stannar i klubben 2008 ut.

tisdag 25 december 2007

Fredrikstads ekonomiska huvudbry

Det är inte bara Hammarby Fotboll som överskatatt intäkterna i sin budget 2007. Enligt norks media brottas Uefacup-kvalantagonisten Fredrikstad med ekonomiska bekymmer och får mycket stark kritik från revisorhåll.

Styrelseordföranden Per Kristian Olsen bagatelliserar situationen och hävdar att man kommer landa ett nollresultat. We shall see about that.

Tidningen har kommit över en rapport gjord av klubbens revisorer som indikerade ett underskott på 7 mnok under 2007 med taskig likviditet som en direkt konsekvens.

Sponsorintäkter 8 mnok lägre än budget samt lönekostnader som överstiger densamma med 5 mnok uppges vara orsaken.

Tidigare i höstas rapporterade norsk media att Fredrikstad gick ut med och kommunicerade att klubben hoppar av den norska lönespiralen.

De vikande intäkterna innebär att klubben verkar revidera sina sportsliga mål för de kommande åren, även om alla i organisationen inte är helt överens över framtiden.

Det är inte direkt läge att låta Rami Shaaban spela av kontraktet för att sedan gå som bosman. Frågan är bara vilken klubb som får hans namnteckning i vinter.

söndag 23 december 2007

Läktarna i Brasilien

Det har varit en hel del prat om de rasade brasilianska läktares påverkan på fotbollen. Frågan är lite intressant, men hur påverkar det klubbarna på sina respektive marknader?

Ska försöka diskutara effekterna av fenomenet.

Det finns en hel del riskfaktorer en klubb exponeras mot och det finns även en hel del forskning om hur publiksiffrorna påverkas runt om i världen, där liga- och klubbspecifika faktorerna är de mest påverkande. Har skrivit lite om det här.

De rasade läktarna borde klassas till klubbarnas omvärldsfaktorer, det finns givetvis fler.

Till exempel skulle usla resultat för landslaget kunna påverka nationella intresset för fotboll, både vad gäller publik, sponsorer och TV avtal.

Vi har även en riskfaktor i form av regleringar, d.v.s. förändringar inom regelverket, ändrade regleringar samt förändringar av ligaformat kan påverka sportens dragningskraft vilket snabbt kan påverka efterfrågan och därmed sportsliga och ekonomiska förutsättningar.

Men hur påverkar dessa faktorer klubbarnas konkurrenskraft? De faktorer som påverkar hela marknaden borde generellt inte innebära förändringar i klubbarnas respektive konkurrenskraft gentemot varandra.

Det som däremot är mest relevant på klubbnivå är de faktorer som påverkar klubbarnas konkurrenskraft individuellt.

Sportslig och operationell risk
det vill säga som har med kvaliteten på den produkt klubben levererar och som attraherar marginalåskådare och marginalsamarbetspartners. Klubben är beroende av nyckelpersoner i form av spelare, ledare och organisationen kring truppen såsom scouting, medicinskt team, talangutveckling. Nedflyttning skulle innebära stora konsekvenser i konkurrenskraft gentemot klubbarna på den marknad(division) man återigen vill flyttas upp till.

Risk för böter och straff som t.ex spel inför tomma läktare påverkar klubbarna individuellt i form av negativa och uteblivna kassaflöden.

Goodwill risken, finns ju på individuell nivå men även nationellt och globalt.

För att återgå till rasade läktare i Brasilien - om nu denna faktor påverkar efterfrågan på fotboll borde det vara den globala efterfrågan och därmed drabba samtliga klubbar i allsvenskan.

På lång sikt borde därför klubbarnas konkurrenskraft gentemot varandra inte förändras.

På kort sikt bör klubbar med kortast snittlöptid på kontraktslängden i sin respektive spelarportfölj klara efterfrågeminskningen bäst genom att snabbare korrigera löneutgifterna.

Dagens silly

Expressens hävdar idag att Paulinho Guará är "klar för en klubb i Quatar". Ingen transfersumma uppges men tabloiden påstår att Hammarby Fotboll i januari 2007 nobbade ett bud på 14.7 msek från Al Hilals då man krävde 16.5.

Urban kommenterade sent igår kväll Expressens uppgifter med "Om budet är tillräckligt högt säljer vi Paulinho"

Tidigare i år gick AIK:s Wilton till FC Rayyan och då var transfersumman 2o-25 msek.

Stämmer Expressens uppgifter skulle det innebära att Hammarby får loss kapital till och kunna finansiera förvärvet av supermålvakten Rami Shaaban. Rami är för övrigt inte uttagen i FFK:s trupp till en turnering i Tyskland som klubben ska delta i under januari.

torsdag 20 december 2007

Önskelistan är kort och konkret

Enade supportrar, kapitaltillskott samt en viss målvakt, det är min önskelista denna jul.

Det går inte att med säkerhet köpa till sig framgång hävdar många.

De har en poäng, man kommer med största säkerhet hitta en kapitalförstörare i varje liga. I allsvenskan har Malmö FF efter guldet 2004 bäst symboliserat citatet.

En god finansiell ställning tillsammans med höga intäkter ger dock oerhört bättre förutsättningar än och behöva vända på varenda krona och hoppas på att den sportsliga organisationen ska lyckas skapa en oslagbar lagmaskin.

En statistisk undersökning i England baserad på data från 40 klubbar under 40 år visade på att en klubbs sportsliga resultat i tabellen till 92% kan förklaras av spelarnas löner. I allsvenskan har flertalet av guldtrupperna under 2000 talet varit produkter av större kapitalinjektioner.

Så visst spelar pengar en mycket central roll.

Många blev chockade under infomötet då VD flaggade för en ”kraftig förlust”. En projekterad vinst på 5 msek 2007 kan nu resultera i en kraftig förlust och man kommunicerar att nästa års budget anpassas efter de rådande omständigheterna.

Är det då så enkelt och bara skruva ner kostnadsbudgeten? Hur hade det sportsliga sett ut 2007 om man gått in i säsongen med ännu mindre resurser till truppen och var hade intäktssidan landat då?

Parallellt ökar några av de värsta konkurrenterna sina intäkter och på så sätt sina respektive lönebudgetar vilket dels förbättrar deras position i den positiva spiralen men även upptaxerar lönenivåerna i allsvenskan.

Ni förstår säkert den onda spiral Hammaby Fotboll på så sätt hamnat i och det blir en nästintill omöjlig ekvation och få ihop med en jämvikt mellan intäkter vs kostnader utan att göra avkall på den sportsliga ambitionen.

Angående årets resultat är kredit och debet nu enbart kosmetika när bokslutet presenteras i mars-08. Problemen är djupare än så. Det största att intäktssidan inte genererar tillräckligt mycket, jag har motiverat resonemanget tidigare.

Kombinerat med att hela tiden vara underkapitaliserade i balansräkningen samtidigt som konkurrenterna kommer med den ena externa finansieringslösningen efter den andra.

Hammarby Fotboll har under 2000 talet tillhört den skara klubbar som varit framgångsrika på att kapitalisera varumärket i marknadsintäkter. Sportsligt ojämna resultat har balanserats med goodwill. Goodwill som efter de två senaste säsongers avbrutna matcher inte finns där länge.

Därför står man nu med största säkerhet med en exponering betydligt mer korellerad med de sportsliga resultaten än vad man gjorde förr om åren. Man står dock med mycket begränsade resurser för att kunna skapa förväntningar samt förutsättningar till och generera dessa resultat.

Kapitaltillskott behövs därför. Vad vet jag, men det kanske krävs ett driftunderskott även nästa år för att återigen få fart på tillväxten.

Henrik pratade på informationsmötet om en finansiell produkt i syfte att skapa en kapitalinjektion, någonting där risken inte enbart är kopplat till ett enda prospect. Det börjar brinna i knutarna nu. Man pratade om RK och ”charlie modellen” för ett år sedan, sedan dess har man paketerat den och nu börjar man prata i nya termer. Ledtiden för ”produkten” måste bli betydligt kortare denna gång.

Samtidigt behöver vi på läktarna rannsaka oss själva och återigen börja sälja varumärket Hammarby till de potentiella sponsorer och marginalpublik som väljer Söderstadion som forum för sina respektive syften. Slut samman och se till att inga fler matcher avbryts! Att bygga upp goodwill kommer ta tid och vi måste börja med det här och nu.

Vad gäller kapital så är alternativet till och låta spelare hamna på någon annans balansräkning, - en nyemission.

Det senare är tidskrävande och kostsamt, och framför allt tid är något som vi enligt mig inte har särskillt mycket av idag.

Men är det inte läge och sakta men säkert börja ta höjd för det man en gång kommunicerade?

det nu föreslagna avtalet möjliggör därför för medlemmar att teckna aktier i en framtid. Med anledning härav har 9,9 procent av rösterna i Hammarby Fotboll AB förbehållits medlemmarna, men den närmare tidpunkten eller villkoren för ett medlemsägande är inte beslutade”.

Det går inte att med säkerhet köpa till sig framgång, däremot går det och köpa till sig en plats i den positiva spiralen.

Ta kommandot, kommunicera en tydlig handlingsplan. Ge oss Rami! En värvning som skapar förhoppningar och förväntningar.

Det behövs leverege för och kunna hoppa över till rulltrappan som är på väg uppåt. Den som är på väg ner leder sakta men säkert till en nedskrivning av sportslig ambition alternativt en framtida nyemission med syfte att rädda elitlicensen.

lördag 15 december 2007

Arenaeffekter

Det är inte bara Hammarby Fotboll som välkomnar ett arenabygge. Det finns flera andra aktörer som lär känna av positiva effekter och som kan utveckla sina respektive affärer.

Ett av dem är Carlyle Group som tidigare i år genom sitt fastighetsbolag Carlyle Europe Real Estate Partners köpte upp fastighetsstocken i Globen Cityområdet. Totalt rörde det sig om elva byggnader, totalt 114 000 kvadratmeter. Bolaget genomförde affären under en period där den svenska hyresmarknaden är glödhet med höga lokalhyror samt pressade marginaler.

Carlyles mål är att utveckla fastigheterna genom utveckling av handeln samt utökning av butiksytan i Globen Shopping.

Att kassaflödena finns där kan man konstatera genom att titta på hyresnivåerna. Butikshyrorna i attraktiva centrumlägen i Stockholm har under 2007 nått nivåer på 14 000/kvadratmeter och intäkterna för uthyrning av kontorsyta ligger på ca 4 000/kvadraten

En kraftig exploatering av området med ökade folkströmmar och nya intäktsdrivande butiksytor, och dessutom globenområdets ökade attraktionskraft som skulle kunna motivera en hyreshöjning på den befintliga fastighetsstocken måste vara kittlande. Detta i en bransch där direktavkastningskravet är pressat till nivåer på 4-5%.

Do the math....

Carlyle Group är ett av USAs större riskkapitalbolag med en global och bred portfölj där bl.a. Com Hem ingår.

2002 köpte Carlyle loss "yellow pages divisionen" från det då krisdrabbade och Ansczhutz-ägda Qwest Communications för $7 miljarder. På den tiden, det största uppköpet i staterna sedan 1989.

******

Nya nationalarenan får en hel del kritik.

Man behöver nog inte vara arenaexpert för att reagera över det stora antalet eveneng som krävs för att räkna hem en arenakalkyl. Nu visar det sig att det inte handlar om 4o evenemang som först kommunicerades, utan 80 stycken.

Det är nästan orimligt högt mål i en marknad med två nya arenaprojekt i pipen, där det andra projekteras i ett redan etablerat sport & entertainment område i samarbete med en etablerad global aktör vad gäller arenadrift.

Vissa ställer sig frågande till om AIK kommer spela på den nya arenan. Det många verkar glömma bort är att arenabolaget genom Fabege redan positionerat sig som AIK Fotboll AB:s näst störste enskilde ägare. Frågan borde kanske snarare lyda, kommer AIK vara den enda klubb som spelar på nationalarenan?

måndag 10 december 2007

Bajen gör en Ericsson

Den 15:e november chockade Ericsson marknaden med en vinstvarning heter duga. Idag hakade Hammarby Fotboll AB på trenden och flaggade om en "rejäl förlust" för verksamhetsåret 2007.

Budgeten som kommunierades under årsmötet pekade på +5 miljoner. Siganlerna har under året varit de samma som tidigare år, "knappa resurser."

Därför kom dagens besked som en blixt från klar himmel där man nu avviker från budget med en siffra i intervallet 6-10 miljoner. Det förefaller vara marknadsintäkterna som fått ta mycket stryk och jag ränar med att Hammarby Fotboll tyvärr går från att vara marknadsledare i Stockholm till en blygsam tredjeplats vad gäller marknadsintäkter. Även de låga derbysiffrorna uppges ligga bakom intäktsraset. Vi kan älta bakomliggande orsaker i all oändlighet men faktum kvarstår och vi måste se framåt!

Men först och främst, jag är ingen anhängare av och få en signifikant ekonomisk vinst levererad av "dagens" Hammarby på ett årsmöte i mars efter en tredje-, fjärde-, femte- eller sjätteplats i serien. Det vi hörde idag får dock vissa relevanta konsekvenser.

Givetvis kommer det leda till att budgeten för 2008 revideras efter de intäktsnivåer som för tillfället gäller, vilket även kommunicerades. Rent konkret innebär det att klubbens konkurrenskraft gentemot sina konkurrenter minskar. En ond spiral, då intäkter drivna av goodwill tar betydligt längre tid och bygga än intäkter drivna av sportslig framgång. Sannolikheten för det senare minskar ju i och med en lägre budget.

Som jag ser det finns det en enda lösning, tillföra kapital externt. Det vill Hammarby Fotboll nu göra med en ny typ av produkt, ännu okänd.

- Produkten kommer kunna användas till flera typer av investeringer även om det främst kommer handla om spelarförvärv.

Det är dock oklart om kapitalet finns tillgängligt under vinterfönstret, vilket är illa.

Det är en ond spiral som måste vändas. Ett första steg är att försöka inge hopp och leverera en konkret plan för framtiden. Den känslan fick jag inte riktigt när jag lämnade klacksparksrummet ikväll.

Avslutningsvis, den intressanta tanken är, hur hade det i år sett ut sportsligt och ekonomiskt, om man gjort en mer korrekt marknadbedömning, anpassat lönebudgeten efter utfallet av intäkterma? Men det går ju inte räkna riktigt så, det gäller i slutändan hitta en jämnviktsformel.

söndag 2 december 2007

Freakonomics

Silly Season, perioden då förmågan att tänka rationellt övertas av drömmar och förväntningar, allt ackompanierat av tabloiderna som hela tiden hetsar med den ena scoopen efter den andra. När den löjliga säsongen till slut summeras står klubbarna med de förvärv man på förhand gissade att man hade utrymme och finansiera, både vad gäller kapitalinsats och utrymme i lönebudgeten. Ibland blir man dock överaskad.

Hammarbys målvaktsfråga börjar snart bli ett föremål för en nyupsättning av Samuel Becketts "I väntan på Godot".

Den stora frågan är vad som finansiellt har förändrats sedan i somras?

Det förefaller som att det fanns intressenter som var beredda och vara med att finansiera Gefles Johan Oremo. Frågan är om det finns andra prospects kring vilka man kan bygga upp ett nytt case?

Jag har svårt och se Rami Shaaban som ett föremål för extern finansiering med avkastningssyfte.

Det är svårt att räkna hem Rami som en enskild investering. Det bör dock finnas värden om man ser till hur truppen som helhet skulle påverkas av hans ankomst, även om man förmodligen inte kan räkna hem dessa det närmaste året på grund av de intäktsbegränsingar Söderstadion för med sig.

Frågorna är givetvis
1. Hur mycket kapital och löneutrymme man kan mobilisera.
2. Vilken är gränsen för ett den enskilda investeringen ska vara försvarbar med tanke på att pengar är en trång sektor.
3. Andra intressenters diton.
4. Ramis vilja och individuella nyttofunktion.

Finns det en spelarförsäljning i pipen lagom till januarifönstret? Har den segdragna skattetvisten till slut fått ett lyckligt slut? Kommer man överens med Sanderfjord om Nhleko vilket skulle generera ett positivt kassaflöde?

This shit is freaking me out.

******

Att driva en fotbollsklubb kan inte vara världens mest tacksamma uppgift. Uppmärksamheten, analyserna och ifrågasättandet från media, en uppsjö av bloggar, olika internetforum är ofattbart mycket större än hos ett random noterat bolag med jämförbar omsättning alternativt marknadvärde.

Betraktarens privilegier är många, den största är att man inte behöver ta konsekvenserna för sina egna "beslut" man fattar åt klubbledningarna. Den näst största att man kostnadsfritt kan revidera sina åsikter längs resans gång.

Framför allt är tillgång på perfekt information samt egna antaganden som gagnar ens syfte om var klubbarna befinner sig i sina respektive utvecklingsstadier, en faktor som skapar oreda och blir föremål för debatt.

Otacksamt? Som fan, men i det får för klubbledningarna aldrig bli ett alibi för dåliga slutresultat.

Samtidigt blir det en utmaning för klubbarna att kommunicera sin position, vision, mål, affärsplan, handlingsplan mm. Här är vissa klubbar bättre än andra på att utnyttja de olika kanalerna som dagens informationssamhälle erbjuder. Här borde man kunna plocka enkla poäng.

Det finns säkert ett behov av fler informationsmöten, men de blir svåra och motivera om det endast dyker upp ett tiotal tappra själar de två tillfällen som vi ändå har i Hammarbyland.

Nästa är den 10/12.

tisdag 27 november 2007

Fotbollspelare, snart på en marknadsplats nära dig?

Väntan gör en galen och vi fortsätter med allsvensk affärsutveckling.

Vinstandelsbevis i fotbollspelare har blivit ett begrepp i fotbollssverige. Agent 03 har vinstandelsbevis i flertalet AIK-spelare. Djurgården Fotboll AB har sådana i stort sett hela truppen. En eller fler investorer har andelar i Charlie Davies och det finns ytterligare fler klubbar som emitterat den typen av finansiella instrument.

Vad blir nästa steg, en andrahandsmarknad för den typen av instrument? Tanken känns intressant och det finns incitamenten både för klubbar och investerare. Framför allt skapar en andrahandsmarknad förutsättmingar till en mer effektiv allokering av kapital mellan de som sitter på överskott av kapital och de som har finansieringsbehov.

Dessutom...

- Den spekulative investeraren får möjligheten att stänga sina spelarpositioner i förtid innan spelaren säljs av klubben och använda likviden till och öppna positioner i nya, mer intressanta prospects som dyker upp på marknaden. Man kan även på så sätt variera risken i sin spelarportfölj genom att kliva ur en investering i förtid och när man önskar ta hem vinsten.

- Större flexibilitet, klubbarna kan emittera vinstandelsbevis på befintliga spelare direkt till marknaden och på så sätt finansiera nya förvärv som råkar vara tillgängliga alternativt finansiera kortsiktiga likviditetsbekymmer.

- De rikare klubbarna kan i cashmanagement- och profitsyfte, dra nytta av sina konkurrenter ifall det finns tillgängliga vinstandelsbevis i deras välscoutade spelare ute på marknaden och försöka förvärva dessa innan de rusat i pris.

Konceptet borde vara rätt enkelt, även om klubbarna förmodligen måste komma överens om en typ av ramavtal där ett kontrakt innebär 1% av reavinsten på spelaren, två kontrakt 2% av reavinsten osv.

Möjligheterna och utveckla det hela vidare är enorma och det skulle nog inte dröja länge innan det öppnas en vinstandels-lånedesk som möjliggör aktörerna att ta korta positioner, dvs låna ett vinstandelsbevis för vad man anser vara en hausad spelare som man tror kommer floppa, sälja det i marknaden och efter ett tag köpa tillbaka andelsbeviset när marknadspriset sjunkit och lämna tillbaka lånet.

Hur länge skulle det dröja innan den första hedgefonden med strategier i spelarmarknaden dyker upp?

Så är det bara tuta och köra, starta en marknadsplats och börja specka?
Det finns till och börja med ett par större eller mindre frågetecken.

Den första frågan är om det finns tillräckligt stort intresse för att skapa tillräcklig likviditet i marknaden, vilket är en grundförutsättning för effektiv prissättning och handel.

Den andra större issuen är tillgången på information. Det finns många personer som sitter på information som inte är officiell och därmed skapas stora arbitragemöjligheter för dessa. Den största utmaningen skulle utan tvekan vara och reglera och övervaka en sådan marknadsplats.

Det finns ju även vissa moraliska dilemman, t.ex. kan klubbarna sälja andelsbevis i egna spelare, peta spelaren i fråga för och sänka marknadsvärdet innan de köper tillbaka andelsbeviset.

Fejkande av skada, vårdslöst spel med syfte att skada klubbkamrater under träning eller motspelare under match. Det skulle kunna bli ett jävla safari.

FI och EBM skulle förmodligen få staffa upp med ett par nyrekryteringar och det finns en del forumskribenter, murvlar och personer med agentkontakter som skulle kunna få sina fiskar varma vad gäller otillbörlig kurspåverkan.

Därför är sannolikheten stor att det kommer stanna vid och vara en bloggprodukt.

söndag 25 november 2007

Kort om...

Arenan
Inga kioskvältare på presskonferensen i fredags förutom det faktum att kostnaden för arenan har uppgraderats för oss dödliga som följer projektet från sidan. Den tidigare kommunicerade 1.1 miljarden är nu uppe i ca 1.9. De extra 800 miljonerna innebär att den årliga kapitalkostnaden ökar med 35 msek upp till 80 msek (mellan tummen och pekfingret) beroende på finansieringsstruktur. Vi ska dock komma ihåg att det förmodligen inte var en siffra som är ny för de som arbetar med projektet på daglig basis.

Den stora frågan är givetvis hur långt man kommit i processen, både vad gäller utformning och finansiering. En finansiering med riskallokering mm av ett sådant projekt är väldigt komplex, inte som att belåna sin aktiedepå eller bostadsrätt direkt.

Vi ska inte spekulera utan håller oss till fakta, - Vi har efter fredagens officiella statement, aldrig varit så nära en arenalösning som vi är nu och nu väntar vi med spänning på nästa livstecken.

Ett kort konstaterande bara
Parken i Köpenhamn är en etablerad arena, dess ickefotbollsrelaterade intäkter per år är i storleksordningen:

Uthyrning av arena till övriga evenemang: ca 40 msek
Uthyrning av kontorsfaciliteter: ca 30 msek

En intäktssida i den storleksorningen täcker inte kapitalkostnaden för en arena med en prislapp på 1.9 miljarder. Det är nog ett av utmaningarna man brottas med.

Vad skulle en ny arena innäbära intäktsmässigt för Hammarby som fotbollsklubb?

Vi lämnar epoken där taket för driftintäkterna exkl TV-premier ligger på ca 65 miljoner och går in i en ny där uppsidan förmodligen ligger på det dubbla, minst, även som hyresgäst.

Det ger en helt annan uppsida i kalkylen för investeringar i spelartruppen.


******

Djurgården
Man kan inte låta bli och förundras över klubbens genomslag vad gäller positiva nyheter.

Tre år senare planterar man åter igen en storsatsning, denna gång på ungdomssidan, vältajmat dagen innan chockbeskedet i arenafrågan. Jag lyfter på hatten, här håller man högsta allsvenska klass.

Att kvantifiera en satsning i antal miljoner ger allt som oftast störst genomslag. Och man vill gärna ställa sig frågan om det i det här fallet handlar om...

65 miljoner
eller
65 "adidasmiljoner"

Samtidigt blev jag lite nyfiken hur mycket pengar Hammarbys knatte-ungdomssatsnng kostar.

Vi har föreningsens årsomsättning om ca 5 msek, vi har A-junior och HTFF i bolaget som drar låt oss säga 3(?) msek per år. Vi borde ha lite kommunala stöd samt allmäna arvsfondens bidrag i de flertalet Hammarby Akademi projekten som förmodligen inte synts till i Hammarbys böcker. Ge mig en värdering.


******
Helgens Milton
Den rosa tabloidens stjärnskott avseende ekonomifrågor har gjort en ny värdering. Denna gång handlar det om storleken på klubbens fyraårsavtal med sin storsponsor som i blaskan uppges ligga på "många miljoner kronor".

- No shit Sherlock

******

Till sist, vad är oddsen för att detta citat från Ulf H. Petersson, en av Djurgårdens frontmän i arenafrågan, ska bli en årlig vårtradition?

- Förhoppningen är att svaret kommer redan innan sommaren i markfrågan.

torsdag 22 november 2007

Broken promises

Hade lovat och inte skriva om klubben norr om stan på ett bra tag men kunde inte hålla det löftet. En after-work diskussion satte punkt på en nästan två veckor lång idétorka.

Det hela mynnar sig ur när Milton till slut, mycket väntat flaggade sitt innehav. Det visade sig till slut handla om lite drygt 8% av kapitalet (ca 5% av rösterna) vilkt gör honom till den fjärde enskilt störste aktieägaren i bolaget som köpt rättigheterna att representera AIK Fotboll, dvs AIK Fotboll AB.

En kort kommentar angående detta har jag redan levererat tidigare och det tog inte många timmar efter att FI släppte informationen som varumärkesexperten Johan Mjällby kom med den första kommentaren. Han har ju en poäng och Milton har fått oerhörd, nästan orimligt stor publicitetet för en relativt liten kapitalinsats. Den bilden som ältas runt i media är inte optimal för varumärket AIK. Och vi vet ju att media alltid har rätt i gemene mans ögon...

Det finns ju alltid en lösning på allt och om man bara tänker lite utanför boxen och drar nytta av the dark side of the force kan man utveckla konceptet.


- Att profilera sig som världens första och mäktigaste oetiska fotbollsklubb.

"Oetiska bolag" är ofta lönsamma, att investera i oetiska bolag har generellt varit mycket lönsamt.

Jag hittade en virtuell, oetisk fond på en amerikansk portal, med investeringsstrategier i bolag inom tobaks-, alkohol-, vapenindustrin mfl. Fonden invetsterar virtuellt i bolag med tveksamma personalförhållanden, bolag som utför djurförsök etc. Förvaltarens placeringsstrategi sammanfattas av honom själv som, "investera så länge objektet är oetiskt, omoraliskt och lönsamt"

Aktiefonders performance kan mätas genom olika modeller. En ganska enkel metod är där man med hjälp av regressionsanalys sätter fondens avkastning över tiden i relation till ett jämförelseindex:s dito. I detta fall har man använt sig av S&P 500 som benchmark. Den oetiska fondens alpha gav ett värde på 15 och ett beta på 1. Man hade med andra ord levererat en överavkastning på 15 procentenheter jämfört med indexet givet lika marknadsrisk på den amerikanska aktiemarknaden.

Med bakgrund av ovanstående och med tanke på att fotbollsklubbar historiskt varit en taskig investering, borde en fotbollsklubb kunna profilera sig som oetisk och därmed i slutändan kanske klara av och leverera överavkastning till sina aktieägare.

Man bör dock löpa vägen ut, sparka ut sina nuvarande sponsorer och enbart rikta sig till aktörer inom den "oetiska sektorn". Bara fantasin sätter stopp för events och profilreklam och det finns säkert en hel drös marknadsförare där ute som relativt snabbt kan paketera ihop "oetiska sponsorpaket", reklam mm.

Publiksifforna då? Jag skulle tro att en hel del nya marginalsupportrar skulle ansluta och följa klubben i ren protest mot den dubbelmoral som ändå finns där ute och därmed driva publikintäkterna.

Så vad väntar ni på, just do it!

tisdag 20 november 2007

AEG växer i Europa

AEG förvärvar sport- och nöjesmarknadsagenturen The Bonham Group Europe som nu kommer och införlivas i ett ny division inom koncernen, AEG Sponsorship.

AEG uppger att den nya divisionen kommer fortsätta utveckla den tidigare kärnverksamheten, marknadsbevakning, utveckling av sponsorskap, försäljning samt förhandling men även arbete med AEGs nya verksamheter runt om i Europa samt sponsring samt maknadsföring kring olika AEG Live arrangemang.

The Bonham Group är bland annat ledande på försäljning av namnrättigheter vilket kommer vara en betydande del av AEG Sponsorships portfölj.

Paul Samuels, VD för The Bonham Group Europe kommer vara direktör för den nya divisionen. Paul har tidigare jobbat med projektutveckling för bla O2 UK, O2 Ireland, Manchester City FC, Arsenal FC, Blackburn FC mm.

AEG växer med andra ord kraftigt på den europeiska marknaden. Kommer Hammarby Fotboll kunna dra nytta av denna utökning av AEG nätverket? Spetskompetensen är relevant inom både affärsutvecklingen samt arenafrågan. Finns det mervärden som går och hitta och där IMG vs IFK Göteborg samt Malmö FF inte riktigt lyckades med?

Läs mer om förväret här...

måndag 19 november 2007

Litteratur

Böcker
Winners & Losers, The Business Strategy of Football - Stefan Szymanski & Tim Kuypers, 2000
Soccernomics - Stefan Szymanski & Tim Kuypers, 2009
National Pastime: How Americans Play Baseball and the Rest of the World Plays Soccer - Stefan Szymanski & Andrew Zimbalist - 2007
Playbooks and Checkbooks: An Introduction to the Economics of Modern Sports - Stefan Szymanski 2009
The bottom line: observations and arguments on the sports business - Andrew Zimbalist - 2006
The Economics of Fotball - Stephen Dobson and John Goddard, 2001
Economics, Uncertainly and European Football, Trends in Competitive Balance - Loek Groot, 2008
Moneyball: The Art of Winning an Unfair Game - Michael Lewis
Tailgating, Sacks, and Salary Caps: How the NFL Became the Most Successful Sports League in History - Mark Yost 2006

Artiklar
Stock price reactions to short-lived public information: the case of betting odds, Frederic Palomino, Luc Renneboog and Chendi Zhang – 2005

Information Salience, Investor Sentiment, and Stock Returns: The Case of British Soccer Betting, F.A. Palomino, Luc Renneboog and C. Zhang, Tilburg University, Center for Economic Research – 2008

Social Welfare in Sports Leagues with Profit-Maximizing and/or Win-Maximizing Clubs, Helmut Dietl, Markus Lang, Stephan Werner - Aug 2008.

Competitive balance in sports leagues and the paradox of power - Stefan Szymanski, Oct 2006

Tilting the Playing Field: Why a sports league planner would choose less, not more, competitive balance, Stefan Szymanski, Oct 2006

Equal Strength or Dominant Teams: Policy Analysis of NFL, Burhan Biner, University of Minnesota. March 2009

PROFITABILITY OF THE GREEK FOOTBALL CLUBS: IMPLICATIONS FOR FINANCIAL DECISIONS MAKING, Dimitropoulos E. Panagiotis 2009

The consequences of an open labour market in a closed product market in the economic environment of European professional football, Trudo Dejonghe† and Wim Van Opstal - Dec 2008.

The Benefits of Financial Markets: A Case Study of European Football Clubs, Conor McKeating , Dirk G. Baur - Jan 2009

Freedom of entry, market size, and competitive outcome: evidence from English soccer. Buraimo, Babatunde,Forrest, David,Simmons, Robert

Market Size and Winning: How Large is the Big-City Advantage in Spanish Football? Pablo Castellanos, Jesus A. Dopico, Jose M. Sanchez

Contracts as Rent Seeking Devices: Evidence from German Soccer, Eberhard Feess, Michael Gerfin, Gerd Muehlheusser - November 2008

The Novelty Effect of the New Football Stadia: The Case of Germany, Arne Feddersen, Wolfgang Maennig, Malte Borcherding International Journal of Sport Finance 2006.


Novelty Effects of New Facilities on Attendance at Professional Sporting Events, Dennis Coates, Brad Humphreys

Arenas vs. Multifunctional Stadia – Which Do Spectators Prefer? Arne Feddersen and Wolfgang Maennig, 2008-08

Goal! Profit maximization and win maximization in football leagues, Garcia-del-Barrio, Pedro & Stefan Szymanski, okt 2006
Why is Manchester United so successful?, Stefan Szymanski, Business Strategy Review, 1998, Vol: 9, sid: 47 – 54

Market forces in European soccer, Marco Haan, Ruud Koning, Arjen van Witteloostuijn, jan 2002

Overinvestment in European Football Leagues. Helmut Dietl, Egon Franck and Markus Lang, sept 2005.

European Football: Back to the 1950s, Loek Groot, may 2005

How inefficient are football clubs? An evaluation of the Spanish arms race, Guido Ascari, Philippe Gagnepain, Feb 2003

Transfer Fee Regulations in European Football, Gerd Mühlheusser and Eberhard Feess, Feb 8, 2002
Why Football Players May Benefit from the Shadow of the Transfer System, Helmut M.Dietl, Egon P.Franck and Markus Lang, Oct 2006

Macro-Analysis of Transfer Fees and Investments in Sports, Alexander Dilger, Dec 2005

J. Borland and R. McDonald (2003), “Demand for Sport”, Oxford Review of Economic Policy 19(4), 478-502. D. Czarnitzki and G. Stadtmann (2002), "Uncertainty of Outcome versus Reputation: Empirical Evidence for the First German Football Division", Empirical Economics 27, 101-112.

THEORY OF THE BEAUTIFUL GAME: THE UNIFICATION OF EUROPEAN FOOTBALL, John Vrooman, Scottish Journal of Political Economy, Vol. 54, No. 3, July 2007

söndag 18 november 2007

Media

Stefan Szymanski - The Reassuring stability of Football Capitalism

Ladda ner handouts här

Simon Chadwick - Is the recession killing sport?

Ladda ner handouts här
Stefan Szymanski on hosting the Olympics and happiness

lördag 10 november 2007

Sista fram till februari...

Ännu en off-season vecka bakom oss.

En tabloid spekulerar i att David Johansson kan vara på vift till Norge. Förmodligen hänger allt på hur förhandlingarna om en förlängning av Davids kontrakt urartar sig under senhösten.

Kommer man inte till ett avsklut inom en snar framtid kommer han förmodligen säljas under vintern. Annars står vi där igen...

Sen behöver det ju inte bli Fredrikstad som adress.

Men visst hoppas jag att David och Hammarby kommer överens. Han en försvarsspelare med kvalitéer och ytterligare utvecklingspotential men det är fler än en i en förhandling.

Tyvärr har den eftersatta logistiken i allsvenskan i form av uråldriga arenor inneburit att andra ligor uppenbarligen förfogar över en högre lönebudget även om de rent sportsligt befinner sig på en liknande nivå. Kontinuiteten hos de allsvenska klubbarna blir ofta därefter.

Samtidigt ska vi inte drömma om några fantasisummor, 2-5 miljoner är väl nivån som ytterbackar har lämnat allsvenskan för.

Men som sagt, jag ser helst ett nytt flerårskontrakt

******

Har fått några mail om varför det är sånt bloggfokus på AIK. Brist på Hammarbynyheter plus faktumet att klubben är noterad vilket gör den lite mer intressant. Men efter idag blir det förmodligen inget mer inlägg dedikerat till konkurenten norr om stan förrän 14/2-2008.

******

Det fanns en del som lyfte på ögonbrynen över det faktum att Wilton transfern genererade ett netto till AIKs resultat runt 15 msek och fann det intressant.

Redan den 10 september avslöjade AIKs styrelse samt sportråd en ganska exakt uppskattning av den summan i ett officiellt uttalande (här).

Så vad är det egentligen som är nytt ?

Kassaflödet från affären blev för AIK lite drygt 17 msek och frågan är givetvis hur mycket FC Rayyan fick betala brutto...

Det är svårt och göra en exakt bedömning då agentkostnaderna samt ersättningen till GAIS är okända men vi kan approximera med de olika procentsatserna Göteborgsklubben hade rätt till.

10% ger en transfersumma nära 20 msek
20% ger en transfersumma nära 22 msek
30% ger en transfersumma nära 25 msek

Varför är detta intressant? Det ger en liten benchmark för nivån på allsvenska anfallare som går till en liga i den regionen.

torsdag 8 november 2007

Spelarförsäljningar lyfter AIK

Aik presenterade idag sin Q3 rapport. Som väntat redovisar bolaget en ekonomisk vinst under perioden juli-sept med försäljningen av Wilton som stöd där nettot landade runt de 15 miljoner man kunde läsa om här då det begav sig.

Resultatet för årets nio första månader blev 17.5 miljoner före skatt efter att klubben omsatt hela 98 miljoner en ökning på över 30% jämfört med 2006. Totalt har man ett netto på +22 miljoner för samtliga spelarförsäljningar i år vilket är den direkta orsaken till de fina siffrorna.

Kassaflödet är dock inte lika upplyftande, -19 miljoner är inte bra. Förvisso var fakturan för Wilton ännu inte betald vid periodens utgång utan ligger och jäser som en fordran i balansräkningen, men kassaflödet från den löpande verksamheten under jan-sept var negativt, -4 miljoner vilket innebär att klubben börjar göra sig beroende av spelarförsäljningar för att finansiera sin verksamhet. Motsvarande period förra året hade man ett positivt kassaflöde från rörelsen om 4.5 miljoner.

Klubben reviderar dessutom ned sin prognos om att man skulle lyckas nå ett positivt rörelseresultat. Det kommer man alltså inte göra i år.

Hur som helst, kassalikviditeten per den 30/9 var 5.6 miljoner och det är ganska tydligt att man förmodligen inte hade klarat de löpande utbetalningarna resten av året ifall Wilton inte sålts. Dock svider säkert den affären i många gnagares ögon med tanke på att man missade både UEFA gruppspelet och en topp 4 placering. Klubben är dock inte tillräckligt stark finansiellt för att kunna klara av de spetsvärvnngar man gjorde i sommras utan av avyttra sina tillgångar.

Aik kommer leverera ett positivt resultat för helåret, kanske ett åttasiffrigt och man klarar det tack vare de kraftigt ökade intäkterna från spelarförsäljningarna.

För att klubben ska fortsätta vara lönsam kommer det dock krävas att den sportsliga organisationen får ut mer av spelarna/resurserna än vad man lyckats med iår. Konkurrenterna i den finansiellt jämna allsvenskan är på offensiven både vad gäller arenaprojekt och organisationsutveckling.

Aktiekursen sjönk efter rapportens publicering med 6%. Likviditeten i aktien är dock ganska liten vilket gör den svårprissatt.

några highlights:

- Match&Event för årets första nio månader lika höga som klubben hade totalt under 2006, 38.5 msek.

- Sponsring och reklam 17.2 miljoner jan-sept betyder att klubben bör landa på 20-23 msek på helåret. I nivå med 2006 och förmodligen lägre än Hammarbys dito. Hammarbys marknad gör ett bra jobb trots begränsade möjligheter på Söderstadion.

- Souvenirförsäljningen har blomstrat rejält och Aik kommer som första klubb i Sverige förmodligen gå om Hammarby under 2007. En ökning med över 100% från föregående år.

- Klubbledningen hävdar att sign-on och agentkostnaderna vid förvärvet av Nils-Erik inte ska betraktas som en löpande kostnad. Att värva bosmanspelare ser jag som en del av verksamheten och den typen av kostnader kommer förmodligen finnas varje säsong.

- Kostnaden för UEFA spelet 2007 var 2.2 miljoner, för tre rundor. En bra benchmark för Hammarbys europaspel som innebar fem rundor. Kassako någon?

- Wilton var helägd av AIK och förutom ersättningen till GAIS behövde klubben inte dela likviden med Agent 03. Så är inte fallet med de spelare som av många tros kunna säljas under kommande säsonger. Agent 03 har vinstandelsbevis med upp till 50% i Miran Burgic, Dulee Johnson, Nils-Erik Johansson, Khari Stephenson, Lucas Valdemarín, Ivan Obolo samt Nicklas Carlsson vars kontrakt löpte ut utan ersättning.

- Hammarby Fotboll bidrog till vinsten då försäljningen av Max von Schleebrügge genererade ett solidaritets/utbildningsbidrag till AIK. Följande citat lämnar ur Hammarbyögon övrigt och önska "Även restauranten bidrog i stor utsträckning till volym-ökningen, detta bl.a. genom AIKs och Hammarbys spel på Råsunda i Intertoto- och UEFA Cuperna, samt landslagets EM-kvalmatch mot Danmark och det faktum att även Djurgården och Hammarby spelar sina derbyn på Råsunda fr o m 2007"

tisdag 6 november 2007

Nya medlemmar i G-14?

Inga svenska klubbar bland de 40 som är kallade till det möte 13-14 nov som G-14 initierat. Ett flertal nya ansikten kommer vara med och bland annat diskutera en utökning av organisationen.

Arsenal, Liverpool, Manchester United, Barcelona, Real Madrid, Valencia, AC Milan, Inter Milan, Juventus, Bayer Leverkusen, Bayern Munchen, Borussia Dortmund, Lyon, Marseille, Paris St Germain, Ajax, PSV Eindhoven och Porto är sedan tidigare medlemmar i G-14.

Föga väntat räknar man med att följande klubbar blir en del av organisationen
Sevilla, Chelsea, Roma, Monaco, Werder Bremen, Benfica och Celtic

Även ett antal aktörer i forna Östeuropa kommer deltaga på konferensen
Röda Stjärnan Belgrad, Steaua Bucharest, CSKA Moskva, Dinamo Kiev, Sparta Prag, Wisla Krakow and Levski Sofia

Anderlecht, Fenerbahce, Olympiakos, Basel, Maccabi Haifa, Rosenborg, FC Köpenhamn har även de bekräftat sitt deltagande.

Så sent som i somras gick Platini ut och krävde att organisationen skulle upplösas. Nu ser det ut som att den utökas.

"Konferensen är en möjlighet att träffa klubbarna, presentera våra idéer och få feedback"

23 länder kommer med andra ord representeras i ett forum där röstfördelningen inte kommer vara fullt demokratisk.Totallt handlar det om 103 röster där Milan är den klubben med mest makt på 8 röster. Real Madrid, Barcelona och Valencia har 4 och Arsenal, Sevilla, benfica och Ajax 3 röster var.

Tidigare blogginlägg i ämnet:
Fotbollen i framtiden?
Profitmaximering i England
Platini tar över
American style

söndag 4 november 2007

En vecka närmare avspark

Höstens silly season verkar inte enbart handla om spelaraffärer. Miltons avslöjande slog ner som bomb i mediasverige. Jag lägger inga värderingar i detta, marknaden är som den är men det blir ju i stort sätt öppet mål för tabloiderna eller för dem som vill skriva ner klubben. Det har för min del varit ganska roande och följa.

Men okej...

- Jag tror på marknaden
- Marknadens främsta syfte är att allokera kapital mellan de som har överskott och de som behöver finansiera sina respektive affärsidéer.
- Det krävs en andrahandsmarknad med dagens struktur för att optimera ovanstående.
- Ovanstående faktum ger i stort sett vem som helst möjligheten och bli delägare i ett noterat bolag.
- Ur ett europeiskt-, ja till och med skandinaviskt perspektiv lider allsvensk fotboll i allmänhet av underskott på kapital.
- AIK i synnerhet hade med största sannolikhet inte haft allsvensk status idag ifall man inte riktat sig till kapitalmarknaden. Inte Hammarby Fotboll, Djurgården Fotboll heller för den delen.
- Det finns i Sverige drygt 2 miljoner aktieägare som därmed mer eller mindre accepterat marknadens förutsättningar.

Alla punkter utom den första bör vi nog kunna vara överens om, så vad är egentligen nytt?

Att associationerna som ju enligt mitt förra inlägg är viktiga till stor del påverkas genom media är en annan femma och något klubbarna uppenbarligen måste ta med i analysen när de väljer lösning/forum för finansiering.

******

Huruvida Milton eller hans förvaltningsinstitut inte flaggat innehavet får man låta Finansinspektionen och utreda.

Det var även lite bisarrt när en av världens ledande leverantör av finansiell information i fredags citerade en av kvällsdrakarna.

Nyheten fick den till vardags ganska olikvida AIK aktien och rusa 16% under förhållandevis hög omsättning. Det borde således vara en hel del säljare som var happy.

10% av kapitalet innebär i AIKs fall ca 5% av rösterna.


******

Debatten är dock aktuell där många väntar på att Riksidrottsförbundets 51% reglering ska avskaffas. Det pratas om 2009 och det är redan idag läge att börja lyfta frågan. Hur ska medlemmarna i föreningen förhålla sig till det som komma skall. För vi kommer definitivt komma dit en dag.

******

Enligt Sandefjords hemsida förhandlar man med Hammarby om Toni Nhleko.

Det är ingen vild gissning att det i så fall för Hammarbys räkning redovisningsmässigt kommer bli en reaförlust i denna specifika spelaraffär. Siffror i resultaträkningen finansierar dock inga nyförvärv. Likviditeten gör det däremot och en försäljning innebär både ett visst kassaflöde in och en lönekostnad mindre.

Sedan får man rannsaka sig själv vad gäller scoutingen, men här är Hammarby inte den enda klubben som har en stor uppsida.

onsdag 31 oktober 2007

Sponsring och marknad

Jag har fått ett gäng mail med frågor hur mycket de avbrutna matcherna och de skriverier det för med sig kostar Hammarby Fotboll. Det är väldigt svårt, kanske omöjligt att exakt kvantifiera alternativkostnaden i form av uteblivna intäkter. Det är dock inga störra kioskvältare om man säger att Hammarby Fotbolls position och varumärke försämras av alla negativa och svarta rubriker.

Dessa kan kanske tyckas överdrivna men faktum kvarstår att media har en egen agenda men framför allt en väldigt stor genomslagskraft vilket fungerar som en stark kanal i marknadsföringen av fotbollsklubbarna.

Marknadsintäkter står idag för en väldigt stor del av fotbollsklubbars totala inkomster. I allsvenskan utgör marknadsintäkterna dryga 20% av den totala omsättningen.

För Hammarbys del är marknadsintäkter en viktig del i finansieringen av representationslaget. Av de totala intäkterna 2006 stod marknad för 25%

Hammarby Fotbolls marknadsintäkter ligger i allsvensk toppklass. 2006 var det bara Malmö och Helsingborg som drog in mer pengar. Ändå har tillväxten börjat avta de sensatse två åren och 2007 lär det finnas klubbar som kommit ikapp.
Anledningarna till det är säkert många men de begränsade faciliteterna på Söderstadion är givetvis en mycket stor flaskhals som begränsar försäljningsmöjlgheterna.

Marknadsintäkter handlar mycket mer än bara sälja en reklamlogga på matchtröjan eller smälla upp en skylt bakom målet. En stor del av intäkterna kommer från mindre sammarbetspartners som köper olika typer av paket som ger dem access till event klubbarna arrangerar i samband med matcherna. Paketering och prissättning spelar en stor roll.

Det är alltid lätt att skylla uteblivna intäkter på säljarna men för att kunna sälja måste det finnas en produkt som köparna efterfrågar. Den stora frågan är givetvis vad det är som kunderna vill ha? Det bästa sättet och ta reda på det är att fråga dem. Det finns en undersökning som bygger på just dessa frågor och för att göra en lång historia kort har företagen följande mål med sin sponsring.

saxat från: "Mål vid sponsring av fotbollsklubbar i Allsvenskan" Carl Gustav Hahne, Hampus Fäldt jan 2007

Association, det vill säga imagehöjande och goodwill förefaller vara det som är absolut viktigast för de företag som väljer och marknadsföra sig genom fotbollen.

"Enligt undersökningen vill företagen associeras med olika företeelser. Flera vill åstadkomma en lokal förankring vilket kan innebära att man vill förstärka sin position på den lokala marknaden eller bli förknippad med området i fråga. De eftersträvar även en association med vissa värderingar såsom hälsa och livsglädje, eller en koppling till positiva miljöer och vinnare. Det är viktigt för företagen att skapa goodwill, vilket de gör genom att engagera sig i samhällsaktiviteter som ger dem en image av, som många respondenter uttrycker det, att vara en ”good citizen”."

Corporate Social Responsibility
har på senare år blivit allt viktigare för stora företag. Jag såg för ett tag tv programmet "Agenda" som handlade om just detta fenomen. Ericssons vd Carl-Henrik Svanberg satt i intervjustolen och berättade hur företaget arbetar med dessa frågor runt om i världen. Programledaren ifrågasatte givetvis ifall vissa projekt bolaget satsade verkligen ansågs som sammhällsnyttiga. De stora företagen är ständigt satta under lupp och deras sponsorskap är känsliga för hur de kan komma att uppfattas av omvärlden. Det finns andra arenor, det finns andra idrotter, det finns andra kanaler.

Även relationsbyggande med kunder anses viktigare än ren exponering.

"Fotboll ses som en möjlighet att bjuda in redan befintliga kunder till för att ge dem något extra och på så vis visa dem att företaget bryr sig om relationen och vill underhålla den, men även försöka utveckla den ytterligare. Tänkbara potentiella kunder kan även de bjudas in för att visa intresse. Företaget kan, precis som teorin säger, bjuda in kunder till någon form av kundträff kombinerat med en allsvensk fotbollsmatch, miljön blir då en annan än vad de är vana vid och potentiella affärer kan diskuteras under mer avslappnade omständigheter."
Det första jag tänker på är hur stor sannolikheten är att företag kommer vilja bjuda sina intressenter för och bygga relationer på Söderstadion iframtiden. Uppenbarligen förefaller en stor risk att matchen bryts och därmed raseras hela den positiva upplevelsen företagen vill uppnå i syfte att vårda befintliga affärer alternativt skapa bryggor till nya. Det finns andra arenor, det finns andra idrotter, det finns andra forum.

Det är viktigt att inse att marknadsavdelningen hos Hammarby Fotboll inte enbart består av medarbetarna på kansliet. Marknadsavdelningen är även vi som varje match besöker Söderstadion. Den stämning och fest vi förhoppningsvis skapar är tillsammans med de sportsliga ambitionerna och prestationerna det som lockar sponsorer och deras nätverk till arenan.

De få marknadsföringskanaler vi når ut till omvärlden med är media och "world-of-mouth", vare sig vi vill det eller ej. Probemet är att media har en egen agenda vilket ställer extra höga krav på oss, framför allt när vi hamnat i fokus.

Först när vi lärt oss att sträva åt samma håll kan vi dra nytta av den styrka Hammarby Fotbolls mjuka värden skapar. Först då kommer vi kunna ta höjd för de sportsliga mål jag tror väldigt många vill se klubben nå.

Så hur mycket kostar de avbrutna matcherna? Det räcker med att de konkurrerande klubbarna får en bättre tillväxt på sina marknadsintäkter för att det ska bli mycket kännbart för Hammarby Fotboll. Då spelar det ingen roll om Hammarby själva inte förlorar några sponsorer. Skulle man dessutom göra det kan det vara början till slutet.

Uppsatsen i sin helhet
Mål vid sponsring av fotbollsklubbar i Allsvenskan, Hampus Fäldt & Carl Gustav Hahne. 2007-01-19

måndag 29 oktober 2007

post season - lokalkonkurrenterna

Cirkeln blev sluten, efter att på plats bevittnat premiären där BP klädde av favoriten var jag beredd och ta gift på att Djurgården sjöng på sista versen. Nu tog det hela 24 omgångar innan man till slut avslutade säsongen på samma sätt som man inledde den på.

Djurgården gick överaskande bra sportsligt under 2007. Kontinuitet i truppen, en barsk tränare ackompanierad av en pladdergubbe till assisterande var uppenbarligen ett vägvinnande recept för och få en stark enhet som krigade åt samma håll.

Däremot har jag under året saknat det vanligtvis mycket frekventa antalet "klappa sig för bröstet rubriker" från organisationen som gav ickenyheten ett ansikte.

Vi minns dock några av citaten...

- Det bästa resultat Djurgården Fotboll har kunnat visa upp... Detta gör att vi går in i framtiden starkare än kanske någonsin.
Bosse Lundquist mars -07

Vad hände med ditt jobb som konsult för Djurgården?
– Ingenting. Det ligger nere för det saknas pengar åt det.
Tord Grip april -07

-
Så sent som i morse hörde jag att han skulle bli kvar. Djurgårdens VD Alf Johansson mindre än 24h innan Andreas Johansson presenterades av Aalborg.

- Jag vet en hel del om det här. Bosse Andersson appropå att IFK Göteborg skulle ligga närmast till för Hysén.

- Förhoppningen är att svaret kommer redan innan sommaren i markfrågan. från en av Djurgårdens frontmän i arenafrågan, Ulf H. Petersson.

******

Djurgården Fotboll AB tog 2006 den första smällen efter föreningens misslyckade satsning på Europa som gav mångmiljonunderskott 2005. Avskrivningarna efter transaktionerna mellan DF AB och föreningen tynger bolaget och man lär behöva göra en försäljning för att slippa och på nytt ta in kapital genom ytterligare en nyemission. Därför är Thiago Qurinhio ryktena inte alls överaskande om klubben nu vill vara aggresiv under Silly Season.

Djurgårdsandans föreningsbidrag på 8 miljonder bidrog till att föreningen levererade ett positivt resultat 2006 och jag tror att klubbens blygsamma värvningar i kombination med sportsliga framgångar har balanserat föreningens ekonomi en hel del när 2007 års siffror ska summeras. Djurgården 2007, känns spontant som AIK 2006. Man har gjort det riktigt bra med de resurser man förfogat över. För man är varken marknadsledare eller finansiellt starkast i ligan.

******

Djurgården står nu inför en intensiv period i vinter, flertalet spelares kontrakt går ut efter 2008 och det ska bli intressant och följa hur organisationen löser detta för att inte hamna i samma sits som Hammarby gjorde efter 2006. Man har redan gjort ett par värvningar som tyder på en generationsväxling. Vilka spelare säljer man? Vilka förvärv klarar man av och finansiera?

Den sportsliga organisationen vann dock tillbaka en hel av det förlorade förtroende under 2006. Det underlättar om DF AB vill ta in ytterligare kapital från investerare.


******


AIK är lite intressant. Vi kan mäta klubbens utveckling både genom ligatabellen och noteringen på aktien.

Så vad har hänt under 2007?

Klubben haussades rejält efter 2006 års framgång både på planen och bokslutet. Aktiekursen rusade och många drevs säkert med i glädjeruset efter bokslutet och träningsmatchresultaten. En vacker dag i mars flaggade det nya arenabolaget med Fabege i spetsen, att man köpt på sig 18% av kapitalet och ca 9% av rösterna i AIK Fotboll AB. Sen den dagen har kursen rasat nästan 30%

Första halvan av serien vill nog de flesta AIK anhängare glömma och precis som den osynliga handen spådde, pressades klubbens marginaler rejält när halvårsresultatet släpptes. Det kostar och satsa på guldet och att konsekvent leverera topplaceringar brukar inte vara någon lönsam historia.

Wilton såldes efter det europeiska transferfönstrets stängning och det pratades om siffror på 30+. Allt tyder dock på ca 15 miljoner netto till AIK Fotboll AB, och en slant till GAIS som säkert jublade en del över affären.

Det finns vissa belackare som hävdar att man därmed sålde guldet, förvisso hade chanserna varit större med Wilton i laget men man får inte glömma bort att klubben förmmodligen inte hade kunnat genomföra sommarens tre profilvärvningar och samtidigt klarat av och överleva hösten utan att behöva låna likvida medel.

Det finns många röster kring AIK aktiens värde och visst, den är säkert rolig på kortare sikt och i spekulationssyfte även om den låga likviditeten i aktien gör den svårprissatt. Precis som hos andra fotbollsaktier finns det förmodligen en korrelation mellan priset och de sportsliga resultaten.

Men, med den marknadsmässigt jämna allsvenskan, med konkurrenter som rustar med nya arenor och intäktskällor kommer AIKs kostnadsmassa ständigt pressas uppåt givet att man bibehåller de mycket höga sportsliga ambitionerna. Eventuell spelarförädling och realisering delas med Agent 03 som gärna går in och delfinansierar köpen. Så var i ligger uppsidan på lång sikt? Det ska därför bli intressant och se vad för typ av avtal klubben lyckas förhandla fram med Swedbank Arena.

Sammanfattningsvis, när AIK Fotboll ska analysera säsongen är en femte plats knappast godkänt för en klubb som för närvarande är marknadsledare vad gäller intäkter. Bokslutet? Q3 i november lär ge en fingervisning.

söndag 28 oktober 2007

post season - en tillbakablick

2007 var året med en hel del blandade känslor där man ofta slogs mellan hopp och förtvivlan under den väldigt länge rekordjämna serien.

Året inleddes i kölvattnet av truppens manfall i höstas. Spelaromsättning och spelarförluster hör till men det är svårt att med begränsade resurser ersätta bosmanflyende spelare som Petter Furuseth och Ante Covic utan att tappa i slagstyrka.

Utan ekonomisk ersättning samt begränsat med externt kapital fattade ledningen för Hammarby fotboll ett antal modiga beslut vilket jag uppmärksammade här. Att samtliga skulle gå hem var nog snarare en dröm, med alla odds emot sig. Nu hedgade man sig delvis genom ett korttidskontrakt med Kingson men ur ett backspegelperspektiv var beslutet att kontraktera en från korsbandsskada ej kurant förstamålvakt kanske det som mest inverkande på slutresultatet.

De sportsliga resultaten när allsvenska tabellen i eftermiddag summeras blev därefter och man har nog Tony och tacka en del för den fina våren när man räknar ihop säsongens biljettintäkter.

Charlie Davies värvades som förste spelare till hälften finsnsierad med externt kapital. Det borde vara en ganska typisk propect för detta ändål. Talangfull, långt ifrån färdig och därför med en rejäl möjlighet till uppsida efter två till tre år. På kort sikt och med facit i hand skulle klubben nog behövt en färdigutvecklad anfallare. Toni Nhleko blev inte den anfallaren ledningen hoppades på och frågan är om Sanderfjord utnyttjar sin option. Som jag skrev tidigare i våras blir konsekvenskerna av felvärvningar för en klubb som tappar marknbadsandelar jobbiga och bära. Framför allt när konkurrenter finansierar sina misstag externt.

En vacker vinterdag, tillika fredag kom en blixt från klar himmel. Kappa ut Nike in, startskottet på en turbulent period som skulle följa.

Bokslutet kom, och den osynliga handens intäktsprognos landade skrämmande nära utfallet. Det blev 5 miljoner i vinst och bolaget gick in i året med mer likvida medel än någonsin och försäljningen av Max borde säkrat kassaflödena. Ändå kommunicerades likviditeten som ansträngt i början av sommaren. De ständigt stigande allsvenska lönerna kräver uppenbarligen en större kapitalisering än tidigare.

Budgeten för 2007 kommunicerades på årsmötet i mars, +5 miljoner, inkl transfernetto. Blir det inga fler spelarförsäljningar innan årskiftet lär intäkterna för 2007 landa på ungefär samma nivå som 2006 dvs ca 90 msek.

Benq Siemens försvann som bekant och när alla pratade om Carlsberg, Media Markt mfl, kom presskonferensen som lanserade ett brösttryck med Unicef. Hela bakgrunden bakom samarbetet är inte klart för oss utomstående men man är ju lite nyfiken med vilka skambud man hade och bolla med när brösttrycket skulle säljas. I så fall skulle en "underbetalande" sponsor innebbära en devalvering av värdet på matchtröjan för en lång tid framöver.

Nu bev det Unicef vilket är ett spännande grepp rätt i tiden men har det verkligen underhållits och utnyttjats tillräckligt under säsongen för och ge den önskade hävstången i jakt på nya samarbetspartners? Dessutom har avbrutna matcher parallellt arbetat som en motpol i goodwillstärkande arbetet. Hammarby har en enorm potential och den dagen alla driver åt samma håll kommer den potentialen kunna uppnås.

Derbyna var tillbaka på Råsunda och det är nu uppenbart att Hammarby Fotboll har oerhört svårt att sälja produkten utanför Söderstadion vilket underströks under det internationella spelet.

Parallellt under vintern och våren drev en viss vänsterytter sitt egna lilla krig i media. Han såldes under sommarfönstret men hela processen, mobbning, utfrysning, totala förnerdring och slutligen försäljning borde nog ha genomförts tidigare, med en transfer redan under vinterns transferförnster.

Sommaren kom och många väntade på nyförvärv. För dem som slaviskt följer denna blogg kan Tonys klargörande i FAN-TV om att resurserna är begränsade inte kommit som någon blixt från klar himmel.

Hammarby lyckades via den långa vägen ta sig hela vägen till UEFA cupen. Man spelade kanske flest tävlingsmatcher än någonsin och RK lösningen som presenterades efter transferfönstrets stängning skulle onekligen ha behövts titigare. Det fanns en period där truppen gick på knäna och tappade form på grund av det täta matchandet.

Det blev stort rabalder när en viss internetsida avslöjade att Hammarby anlitat en agent för att sälja Paulinhio. Det blev ett par obligatoriska, oroskapande och ryktesdrivande "inga kommentarer" innan det dök upp en alibi-artikel på den officiella hemsidan. Kunde man inte levererat något liknande redan vid första konfrontationen nu när man för en gångs skull försöker agera proaktivt?

"Som alla känner till är spelarmarknaden väldigt rörlig och oförutsägande. För oss är det en ständig process att stärka våra positioner. Hammarby Fotboll har historiskt förlorat väldigt många spelare som bosmanfall vilket man fått kritik för. Vill vill nu ta höjd för att så småningom och vid rätt tillfälle kunna göra en så bra affär som möjligt och därmed säkra finansieringen av en kontinuerlig kvalitetshöjning av truppen".


Hösten kom och med den drömmar inför vinterns silly season. Förutsättningarna inför silly season är på förhand ungefär som i somras. Det krävs därför en viss rörlighet i båda riktningarna samt lite muskler från Hammarby Venture Capital för att finansiera några av de namn det pratas om.

Men visst känns det ändå mer spännande än på länge inför denlånga perioden till nästa match.


******

Säsongens två hypoteser
Hammarbys ekonomi är dålig.
-Jag skulle säga att Hammarbys ekonomi håller hög allsvensk klass men bolaget saknar kapital samt har en intäktssida vars tillväxt är lägre än andra toppkonkurrenters.

Man har till skillnad från vissa konkurrenter inte lyckats sälja konceptet fullt ut.

Hammarby gör en fiaskosäsong
-Utifrån förustättningarna har klubben gjort en godkänd insats med avancemang till UEFA cupen som den stora prestation.
-Utifrån klubbens övergripande mål kan inte denna säsong ses som godkänd och slutsatsen måste vara att ledningen inte lyckats skapa rätt förutsättningar.

Förra höstens manfall, kan det vara ett resultat av flera års reaktiva arbete vad gäller förvärv och kontraktsskrivning som nu gav ett utslag under en väldigt koncentrerad period, senhösten 2006?

******

Avslutningsvis
Om ett par år, när vi blickar tillbaka ur ett ekonomiskt perspektiv, kommer denna säsong inte ha påverkat Hammarby Fotboll AB:s värde nämnvärt.

Det är dock viktigt att bolaget efter denna säsong kommunicerar sin affärsplan (den förra löpte ut 2006!). Ett arenabeslut i all ära. Vilka sportsliga mål har man åren fram till invigningen, hur har man tänkt nå dessa mål? Kommunikation är A och O nu efter en mellansäsong som lämnar en hel del frågetecken inför framtiden!

fredag 26 oktober 2007

Så var det fredag igen

Intressanta uppgifter har läckt om att Hammarby Fotboll vill omorganisera. Planerna låter vettiga och rollfördelningen mer tydlig till omvärlden. Bra.

För att resultatet sedan ska bli bra krävs det att rätt personer hamnar på rätt plats. Det spelar inger roll hur organisationsträdet ser ut på papperet, individernas spetskompetens på respektive ansvarsområde och förmåga att tillsammans arbeta mot samma mål avgör slutresultatet. Rekrytering och arbetsmetodik, ungefär som i en fotbollstrupp.

Som referens har vi Durgårdens crashade försök med Jonevret & Co.

Tony verkar redan innan denna säsong ha fått en bredare och annorlunda arbetsbeskrivning än den Linderoth hade, en beskrivning med större befogenheter. Därför känns det ju rent spontant att det är han som iklär sig rollen som manager.

Blir det så, är nog steget från det vi har idag, inte så jättestort som det kanske verkar efter att ha läst fotbollskanalen. Snarare en mer formell förändring och gränsdragning med en tydligare ansvarsfördelning utåt. Givtvis lär managern få ytterligare fler ansvarsuppgifter på sina axlar.


På något sätt känns det som att hösten kommer bli händelserik, intressant och vägvisande.

******

Måste återigen kommentera Sportbladets värdering av UEFA cupen.

Helsingborgs förväntade intäkter: 12-14 msek
Elfsborgs förväntade intäkter: 15 msek

Helsingborg drog storpubliken 6 400 med biljettpriser 90-300kr och Elfsborg fantastiska 4 000 i kategorin 230-325kr.

I den andra hemmamatchen väntar storlagen Mlada Boleslav respektive Austria Wien. Redan nu kan vi därför approximera publikintäkterna till mellan 2-3 msek per klubb för hela gruppspelet.

Att TV avtal och sponsorer skulle bidra med 10-12 miljoner är en ren utopi. Dra sedan bort kostnaderna för resor evenemang, eventuella spelarbonusar för att ha tagit sig dit man är mm, så landar nog nettot på en ganska blygsam nivå. "Guldgruva"?

Attans, glömde de galaktiska seger/kryss premierna på €40 000 respektive €20 000.

Hur tänkte skribenten här? Jag hade ett lite annorlunda resnemang här.

lördag 20 oktober 2007

veckans issues

Har på olika håll under veckan dykt upp vissa frågeställngar.

Hur värderar man en fotbollsklubb? Fundamentala värderingar bygger på modeller med ett antal antaganden. Ett ev dessa är där man förutsätter att investerare fattar rationella beslut.

Kan de som köper fotbollsaktier anses vara rationella investerare eller är deras motiv präglade av kärleken till klubben? Frågan är intressant och sätter den finansiella teorin på sin spets. Hur påverkar det värderingsmodellerna och är är klubbarna korrekt prisatta på marknaden?

******

Hammarby TFF spelar idag en oerhört viktig match. Diskussionen är gvetvis vilken är den mest optimala nivå talanglaget ska spela på.

Frågan är givetvis ifall de unga spelarna utvecklas mer i div 1?
Skulle div 1 innebära konkurrensfördelar vad gäller kontraktiskrivning med externa talangförvärv eller går de till Bajen ändå? Någonstans vill man ju tro att nyttan ur talangens perspektiv, när de väljer klubb, ligger i klubbens vilja att våga släppa fram dem i A-laget, i tävlingssammanhang samt en miljö som dokumenterat skapat förutsättningar till utveckling.

Tony Gustavsson säger "så högt upp i seriesystemet som möjligt". Det är sagt utifrån hans sportsliga perspektiv.

Det finns fler dimensioner, sport vs ekonomi t.ex. Det finns ju en gräns där kostnaden överstiger nyttan. På vilken serienivå ligger den gränsen? Går man över den blir det ju billigare att värva färdiga spelare alternativt talanger som går direkt in i A-truppen än och ha en farmarklubb integrerad i Hammarby Fotboll AB.

Någonstans handlar det också om allokering av resurser i nuet mellan representationslag och talangutveckling. En viss optimal nivå idag behöver därför inte vara lika med en optimal nivå om fem år.

Hur som helst, gå och stötta! Division 3 är inte en optimal nivå, det kan nog de flesta vara verens om.

Vi ses på Kanalplan.

******

Det blev som bekant Swedbank Arena och det snackas ironiskt nog, om 153 miljoner kronor för namnrätten. Summan 153 miljoner är ur Hammarbyperspektiv bekant då det är ett belopp som en gång i tiden öronmärktes för ett nybygge/upprustning av Söderstadion.

Hur som helst, nuvärdet av nya nationalarenans avtal är värt 120-130 miljoner eftersom pengarna inte betalas ut förrän arenan är färdigbyggt och med delbelopp under de tolv kommande åren.

******

När kommer beskedet om att det inte kommer bli något Royal League i år?

tisdag 16 oktober 2007

Redovisning är tråkigt

Rykten rykten rykten, men hur ser det ut i bokslutet om affärerna genomförs.

Hammarby redovisar enligt SvFFs rekommendationer.
Transfersumman aktiveras som tillgång och skrivs ned över kontraktslängden.
Sign-on feen kostnadsförs direkt och belastar personalkostander.

Ex med fiktiva siffror skulle jag tro ser ut så här, för enkelhetens skull räknar vi inte med de löpande lönerna här.

Toni Nhleko värvas sommaren 2006 á 4 msek i övergångssumma 0 sek i sign-on och kontraktet löper på 4 år.
Klubbens imateriella tillgångar ökar med 4 msek.
Kassaflödet 2006 blir - 4 msek men kostnaden för transfern är avskrivningen på -1 msek på 2006 års boslut.

Hammarby säljer Toni till Sanderfjord dec 2007 för 2 msek.
Kassaflödet +2 msek 2007, men redovisningsmässigt blir det 2 msek -3 msek (nedskrivning av tillgången) = -1 msek på 2007 års bokslut.

Hamarby värvar Lolo hösten 2006, 0 sek i transersumma 3 msek i sign-on.
Resultatet 2006, dvs personalkostnader belasas med -3 msek + sociala. Kassaflödet 2007 blir -3 msek och sociala.

Hammarby säljer Lolo hösten 2007 för 20 msek.
Resultatet +20 msek, kassaflödet +20 sek för 2007

Skatten? Den beräknas på slutresultatet och inte den enskilda affären.******

Vad jag anser om Lolo-ryktet? De allsvenska klubbars dilemma är att man inte bara riskerar , man dränerad ständigt på kompetens. Det gäller därför att ta betalt de gånger det händer.

Ni som läste förra inlägget ser vad problemet är, hyfsad ekonomi (hushålla med resurser) men inget kapital samt sämre konkurrenskraft vad gäller driftintäkter.

En allsvensk klubbs öde är att man förmodligen aldrig kommer ha "den perfekta truppen". Man tappar lite spetskompetens på en position, får bra betalt och kan om man gjort sin läxa spetsa truppen på andra positioner.

Problemet är att Lolo inte är den ende som riskerar och försvinna. Det kan bli en svår vinter för alla.


******

Paul Lindholm gråter över TV bolagens makt. Jag har ännu inte sett någon gråta över de ca 10 miljoner/år man får mer än tidigare i och med det nya TV avtalet. Det finns alltid en baksida. Paul har dock gråtit ganska mycket i år.


******

Swedbank Arena. Inget som inte ryktats om tidigare. Frågan är om en eller två klubbar kommer hålla till där... Det blir en nyhet det.

söndag 14 oktober 2007

Inför Silly - Hammarby Fotboll AB - riskkapitalbolaget utan kapital

Av årets fotbollssäsong återstår två omgångar, av årets och vinterns nyheter desto mer. Förutom den obligatoriska, för många Bajare med förväntningar ofta plågsamma och energidödande silly season kommer vi med största säkerhet få läsa spaltmeter om något vi väntat i flera decenier på.

I Norge briserade en blindgångare med Hammarby inblandat och det var ganska roande och se hur riksmedia köpte scoopet rakt av. Även om det denna gång var falskt alarm, kan vi dock förmodligen räkna med att vinterns silly season kommer bli mer intensiv än den i somras.

Vi kan nämligen förvänta oss att den första delen av trestegsraketen förmodligen kommer att bjudas ut till försäljning redan i vinter.

Och om vi tittar lite snabbt på förutsättningarna inför den löjliga säsongen har egentligen inget förändrats vad gäller klubbens finansiella muskler sedan i somras. Det lilla netto man tjänade på UEFA spelet kommer man tappa genom minskade TV intäkter p.g.a. den sämre tabellplaceringen. Dessutom tappar man TV-miljonerna till konkurrenterna vilket gör smällen dubbelt så hård.

Vad gäller finansiering har klubben förvisso gått ut med denna info men frågan är om det idag finns några konkreta summor eller prospects. Det har nämligen pratats om externt kapital, öronmärkt för förvärv sedan 2001(alltid kul och läsa gamla artiklar) och även om Charlie Davies till hälften finansierades externt är det svårt och få grepp om hur slagkraftig "Hammarby Venture Capital" kommer vara i vinter.

Den eviga frågan är givetvis - vart i helvete tar alla jävla pengar vägen? Svaret är egentligen lika tråkigt som enkelt. Precis dit alla andra klubbars pengar gör, ca hälften av intäkterna försvinner raka vägen till personalkostnader, en kostnad som klubbarna tillsammans hjälps åt och ständigt driva till högre nivåer år efter år.
Om vi tittar på tabellen ovan så bör man i stället ställa sig frågan, hur i helvete har de allsvenska klubbarna klarat av och finansiera sina respektive verksamheter som till synes ser ut som ekonomistyrning på korpnivå! Sen 1998 har knappt en halvmiljard av klubbarnas allsvenska driftintäkter försvunnit ut i ett svart hål. För vissa har det försvunnit mer för vissa andra mindre.

Som jag ser det får vi här svar på två saker. Förutom frågeställningen ovan, även på hur det kan komma sig att vissa andra klubbar har större finansiella muskler och ibland klarar av och finansiera förvärv i mångmiljonklassen.

Det finns nämligen två faktorer och ingen av dessa kommer från den dagliga driften.

- Spelarföräljningar
- Externt kapital

Lika dåliga som man varit på och hålla i plånboken lika duktiga har konkurrenterna varit på att sälja sina respektive koncept till andra aktörer.

Vad gäller Hammarby så blev den första faktorn en signifikant verklighet först 2005(!). Den andra har länge lyst med sin frånvaro och tabellen ovan visar att Hammarby Fotboll under årens gång varit ett föredömme vad gäller ekonomistyrning i relation till ligan som helhet.
Samtidigt har man kapitalt misslyckats med att skapa en bas för finansiering som möjliggör proaktivt värvningsarbete samt punktinsatser de tillfällen det krävs för att den sportsliga målsättningen ska kunna uppnås. Som jag ser det finns det två bovar i dramat, bosmanfallen samt brist på riskkapital utöver det AEG puttat in.

Vad gäller de två senaste säsongers driftunerskott kan vi nog ganska enkelt förklara dessa i och med de tappade marknadsandelarna vilket inte är någon rolig spiral.
Den gångna säsongens avbrutna matcher lär dessutom knappast bidra till och få klubbens marknadsandel och öka. Och hur mycket man än vill skylla det på domare, media och förbund ligger bollen i slutändan enbart hos oss själva. Konsekvenserna på längre sikt blir dessutom inte enbart ekonomiska.

Frågan är givetvis hur Hammarby Fotboll ska kunna finansiera vinterns silly där målvaktsfrågan med största säkerhet lär vara i fokus. Det finns två enkla svar.

- Sälj först, köp sen
- Externt kapital

Alternativen är givetvis att sälja ägarbevis i befintliga spelare för att kunna värva spelare som externa finansierer inte anser sig uppfyller kraven på individuell värdeökning men som stärker HF AB sportsliga slagstyrka. Det finns dock för- och nackdelar även med denna lösning.

lördag 6 oktober 2007

UEFA spelet över för i år

Europaäventyret är över för denna gång. Baserat på förra säsongens premier spelade Hammaby in €390 000, dvs knappa 3.6 miljoner. Totalt följde 23 500 åskådare klubbens öden på Råsunda vilket borde genererat publikintäkter på 2.5 - 3 miljoner kronor. Hur mycket "europaspelsponsorerna" bidrog med är oklart och det fanns inget bolag som köpte TV rättigheterna till matcherna.

Hur mycket kostade kalaset? Ingen aning men som benchmark kan vi ta 2004 års UEFA äventyr som enligt Henrik under årsmötet mars 2005, resulterade i kostnader på 2.4 miljoner.

******

Hur mycket intäkter gick Hammarby Fotboll miste om i och med förlusten mot Braga?

Enligt denna glädjekalkyl handlade det för Hammarbys räkning om 18-20 miljoner. Den är dock inte speciellt trovärdig. Varför är t.ex Aik:s siffror 50% högre trots samma grundförutsättningar?

Totalt rör det sig om 2 hemmamatcher och visst, skulle man lyckas med att lottas...
1. i samma grupp som Bayern München, Tottenham eller Fiorentina
2. till och hemmamatcherna mot ovanstående motstånd

då eventuellt, med optimal prissättning skulle man kunna nå en siffra på 25-30 tusen på dessa matcher en kall höstkväll i oktober-november.

Men sannolikheten att det skulle bli verklighet? Multiplicera den med "best case scenario" så får man värderingen på den uppsida utöver de mer troliga 7-10 miljoner i bruttointäkter som jag rent spontant tror ett gruppspel skulle kunna generera.

Det är pengar det också.

******

AIK aktien rasade under fredagen och klubbens marknadsvärde hade vid stängning sjunkit med 7.6% ner till 91.5 msek. Var det tabloidernas överdrivna siffror som spädde på fallet?

onsdag 3 oktober 2007

Det är inte alltid så enkelt som det ser ut

AIK halkar efter i guldstriden och förståsigpåarna runt om i mediasverige hävdar bestämt att klubben sålde guldet i samband med att klubbens haussade stjärna Wilton släpptes till Quatar. Vad dessa självutnämnda experter inte tagit med i analysen är faktumet att klubben förmodligen inte hade klarat av höstens fordringar om man inte genomfört denna affär och således var man mer eller mindre tvingad att sälja sin anfallare.

Klubbens lönekostnader har under 2007 stigit markant och sommarvärvningarna, trots den till viss del externa finansieringen, bidrog till det negativa kassaflödet om -14.6 msek för årets första sex månader.

Då de flesta reklamavtalen förmodligen fakturarats under sena Q4 till Q1. Då kassaflöderna från biljettintäkterna under Q3 endast består av sålda biljetter utöver säsongskorten är frågan högst relevant om en kassa på endast 10 msek per den sista juni skulle klara av och bära de kraftigt stigande lönernautbetalningarna, sociala avgifterna samt övriga omkostnader under resten av året.

Nu gav försäljningen ca 15 friska miljoner till klubbkassan vilket säkrade likviditeten för resten av säsongen.

Enligt mitt sätt och se på saken sålde man inte guldet, man finansierade helt enkelt sin verksamhet. Skillnaden har varit att klubben haft utrymme för och proaktivt kunna värva ersättare. Detta tack vare externa finansiärer samt starkt växande marknadsandel det senaste året.

söndag 30 september 2007

Hur ser egentligen fotbollens framtid ut?

En fråga som jag går och grunnar på väldigt ofta. Fotbollen har förändrats kraftigt de senste tjugo åren, den lever i en ständig förändring och frågan är hur fotbollskartan ser ut om si så där tjugo år.

Michael Platini rasar öve de utländska ägarintressen som genom sina förvärv tar kontrollen över allt fler Premier Leagueklubbar. Jag förstår honom då han inser konsekvenserna och tror att det vi idag ser är början till slutet för den hittills förbundskontrollerade fotbollen. Denna förändringsprocess kommer dock varken bli smärtfri eller enkel.

Premier Leagues starka tillväxt har lockat riskkapitalister och det finns nu åtta klubbar som kontrolleras av utländska ägare vars främsta motiv lär vara att tjäna pengar. Att det händer i England är ingen överaskning då den inhemska ligan har gått i bräschen vad gäller den kommersiella utvecklingen i Europa.

Historiskt sett har investeringar i fotbollsklubbar inte varigt några lönsamma affärer, i bästa fall har investeraren fått pengarna tillbaka, "Beautiful game but an ugly investment" som vissa valt och kalla fenomenet för.

På senare år har vi dock i England börjat se fler och fler klubbar som genererar profit
, mycket tack vare den oerhört starka tillväxten som marknaden befinner sig i. Därför ser nog investerare potentiella värden hos vissa av klubbarna samtidigt som man nog sneglar en hel del på NFL klubbar som trots att de omsätter betydligt mindre än vad de stora PL drakarna gör besitter en betydligt högre värdering. I det perspektivet bör fotbollsklubb med dagens ligasystem tyckas vara undervärderad och därmed ha en ordentlig uppsida om man nu lyckas vidta vissa åtgärder som skapar och bibehåller höga marinaler över tiden. Därför undrar man givetvis hur dessa investerares långsiktiga agenda ser ut.

Det finns nämligen en gräns på hur länge tillväxten kan pågå med den befintliga strukturen. När taket är nått kommer marginalerna med största sannolikhet återigen pressas då den sportsliga framgången fortfarande är en viktig drivkraft med inslag av "win-maximizers" i varje liga. Det innebär att klubbarnas profitdödare nummer ett dvs personalkostnader, är något enskilda klubbar inte själva kan kontrollera utan dessa drivs uppåt av den sportsliga konkurrensen inom respektive liga(marknad).

Det är här klubbägarna förmodligen kommer försöka och skapa marknadsimperfektioner för att på så sätt skydda sina intressen. Lönetak är en möjlighet, men då måste taket bli konsekvent och detsamma i samtliga euro-topp5 ligor. Frågan är om det är genomförbart då respektive liga givetvis vill kunna locka de bästa spelarna för och kunna sälja lukrativa TV rättigheter.

Alternativet är en konsolidering inom den europeiska fotbollen. Den kan nog inte ske på klubbnivå och vi kommer givetvis på den "superliga" som varit på tapeten under en väldigt lång tid.

Stefan Szymanski menar att "European Super League" är ofrånkomligt och ur ett ekonomiskt perspektiv har han nog rätt. Jag skulle tro att man tänker i de franchisebanor som finns i staterna där en liga når en monopolliknande ställning och därmed garanterar vinstmarginal. Jag skulle tro att man, givet att fotbollen slår i USA, försöker få med ett par lag från andra sidan Atlanten för att komma åt TV pengar på den amerikanska marknaden.

Allt detta innebär samtidigt att UEFAs samt FIFAs framtida del av kakan blir betydligt mindre vilket givetvis radikalt förändrar maktbalansen inom världsfotbollen. Vilka konsekvenser detta får står skrivet i stjärnorna men man kan ju alltid ställa sig frågan vad som händer med statusen på landslagsfotbollen. Kommer VM samt EM slutspelen behålla sin position som urstarka varumärken eller kommer statusen på dessa mästerskap landa ner till "hockeynivå"?

Förändringsvindarna skrämmer en hel del och det är bara att än en gång konstatera att allt balanserar på en mycket skör tråd. Låter man marknadskrafterna bestämma lär denna förändringsprocess eventuellt dröja ett tag med en möjligtvis något mjukare övergång.

En maktkamp mellan Platini, G14 samt de "nya ägarna" kan dock radikalt skynda på processen. Platinis idé om att minska antalet kvalificerade lag från fyra till tre lag från de största ligorna till CL gynnar de mindre ligorna men samtidigt kan det just vara en sådan utlösande faktor. Kostnaden för klubbarna i topp5 ligorna för att nå CL skulle öka markant med minskade marginaler som en direkt konsekvens. Accepteras verkligen detta faktum eller accelererar detta bara planeringen av en utbrytarliga?

Sen har vi frågan på hur allsvenskan påverkas av det som drakarna i Europa är på väg mot. Finns säkert många teorier och åsikter om det men det står nog ganska klart att vi kommer längre och längre ifrån drömmatcherna mot de riktigt stora klubbarna på den europeiska arenan.

Kan man förhindra denna process? Jag tror att hjulet snurrat alldeles för långt för att det ska gå och få stopp på. Frågan är snarare om man kan förena den moderna fotbollen med kulturen och traditionen.

Ytterligare läsning:
The Money Game, Jennie James, TIME 13 jun 2000

THEORY OF THE BEAUTIFUL GAME: THE UNIFICATION OF EUROPEAN FOOTBALL, John Vrooman, Scottish Journal of Political Economy, Vol. 54, No. 3, July 2007