torsdag 8 november 2007

Spelarförsäljningar lyfter AIK

Aik presenterade idag sin Q3 rapport. Som väntat redovisar bolaget en ekonomisk vinst under perioden juli-sept med försäljningen av Wilton som stöd där nettot landade runt de 15 miljoner man kunde läsa om här då det begav sig.

Resultatet för årets nio första månader blev 17.5 miljoner före skatt efter att klubben omsatt hela 98 miljoner en ökning på över 30% jämfört med 2006. Totalt har man ett netto på +22 miljoner för samtliga spelarförsäljningar i år vilket är den direkta orsaken till de fina siffrorna.

Kassaflödet är dock inte lika upplyftande, -19 miljoner är inte bra. Förvisso var fakturan för Wilton ännu inte betald vid periodens utgång utan ligger och jäser som en fordran i balansräkningen, men kassaflödet från den löpande verksamheten under jan-sept var negativt, -4 miljoner vilket innebär att klubben börjar göra sig beroende av spelarförsäljningar för att finansiera sin verksamhet. Motsvarande period förra året hade man ett positivt kassaflöde från rörelsen om 4.5 miljoner.

Klubben reviderar dessutom ned sin prognos om att man skulle lyckas nå ett positivt rörelseresultat. Det kommer man alltså inte göra i år.

Hur som helst, kassalikviditeten per den 30/9 var 5.6 miljoner och det är ganska tydligt att man förmodligen inte hade klarat de löpande utbetalningarna resten av året ifall Wilton inte sålts. Dock svider säkert den affären i många gnagares ögon med tanke på att man missade både UEFA gruppspelet och en topp 4 placering. Klubben är dock inte tillräckligt stark finansiellt för att kunna klara av de spetsvärvnngar man gjorde i sommras utan av avyttra sina tillgångar.

Aik kommer leverera ett positivt resultat för helåret, kanske ett åttasiffrigt och man klarar det tack vare de kraftigt ökade intäkterna från spelarförsäljningarna.

För att klubben ska fortsätta vara lönsam kommer det dock krävas att den sportsliga organisationen får ut mer av spelarna/resurserna än vad man lyckats med iår. Konkurrenterna i den finansiellt jämna allsvenskan är på offensiven både vad gäller arenaprojekt och organisationsutveckling.

Aktiekursen sjönk efter rapportens publicering med 6%. Likviditeten i aktien är dock ganska liten vilket gör den svårprissatt.

några highlights:

- Match&Event för årets första nio månader lika höga som klubben hade totalt under 2006, 38.5 msek.

- Sponsring och reklam 17.2 miljoner jan-sept betyder att klubben bör landa på 20-23 msek på helåret. I nivå med 2006 och förmodligen lägre än Hammarbys dito. Hammarbys marknad gör ett bra jobb trots begränsade möjligheter på Söderstadion.

- Souvenirförsäljningen har blomstrat rejält och Aik kommer som första klubb i Sverige förmodligen gå om Hammarby under 2007. En ökning med över 100% från föregående år.

- Klubbledningen hävdar att sign-on och agentkostnaderna vid förvärvet av Nils-Erik inte ska betraktas som en löpande kostnad. Att värva bosmanspelare ser jag som en del av verksamheten och den typen av kostnader kommer förmodligen finnas varje säsong.

- Kostnaden för UEFA spelet 2007 var 2.2 miljoner, för tre rundor. En bra benchmark för Hammarbys europaspel som innebar fem rundor. Kassako någon?

- Wilton var helägd av AIK och förutom ersättningen till GAIS behövde klubben inte dela likviden med Agent 03. Så är inte fallet med de spelare som av många tros kunna säljas under kommande säsonger. Agent 03 har vinstandelsbevis med upp till 50% i Miran Burgic, Dulee Johnson, Nils-Erik Johansson, Khari Stephenson, Lucas Valdemarín, Ivan Obolo samt Nicklas Carlsson vars kontrakt löpte ut utan ersättning.

- Hammarby Fotboll bidrog till vinsten då försäljningen av Max von Schleebrügge genererade ett solidaritets/utbildningsbidrag till AIK. Följande citat lämnar ur Hammarbyögon övrigt och önska "Även restauranten bidrog i stor utsträckning till volym-ökningen, detta bl.a. genom AIKs och Hammarbys spel på Råsunda i Intertoto- och UEFA Cuperna, samt landslagets EM-kvalmatch mot Danmark och det faktum att även Djurgården och Hammarby spelar sina derbyn på Råsunda fr o m 2007"

5 kommentarer:

Anonym sa...

AIK med STORA bokstäver, tack!

Felix sa...

Jag tycker inte att minus 3-4 mkr (efter inbetalning) för Wilton är särskillt anmärkningsvärt, med tanke på att det har varit en väldigt investeringsintensivt år. Fyra omförhandlingar med bonusar (Sandberg, Pavey, Wilton och Dulee) och fem värvningar med Khari (7-8), Nils-Eric (3), Obolo, (4-5) Valdemarin (4-5). Monsalvo (<1), har tagit transferlikviderna i anspråk.

Vidare binder även souvenirer (AIK-shop) och mode (The Terrace), som har expanderat respektive är nyetablerad, upp mer kapital än tidigare.

Dock kan man ifrågasätta den finansiella strategin, då försäljningen av Wilton framstår som nödvändig om AIK vill göra nya investeringar. Fem miljoner hade kanske varit tillräckligt för att klara off-season (definitivt till januarifönstret), men det hade varit omöjligt att värva nya spelare eller skjuta till nytt kapital om Terrace skulle behöva det. Sedan måste AIK se över sin kostnadsutveckling, så att inte extra-ordinära kostnader blir återkommande.

Got blues sa...

Sandberg!?! Han kan på sin höjd fått ett 10-pak tubsockor från Dressmann i sign-on?

OH sa...

du har en poäng felix.

Men...

kontraktsförlängningar ingår ju en i en fotbollsklubbs vardag det gör även förvärv av nya spelare.

Båda två styrs till stor del av den sportsliga organisationens prestation och även hur väl konkurrenterna presterar. (om man nu har guldambitioner vill säga) Så nästa år kan även det bli inveseringsintensivt.

Underskottet i rörelseresultatet är ingen höjdare, å andra sidan har i stort sett samtliga allsvenska klubbar mer eller mindre finansierat sin verksamhet genom spelaförsälningar de senaste 10 åren. Nettot från flertalet framtida försäljningar blir dock lägre då A03 ska ha sitt så man får hålla ögonen öppna lite.

Vad gäller likviditeten, är det omöjligt för oss och sia om huruvida det skulle räcka eller ej med den information vi har, men ta bort 17-17.5 som man har som fordran för Wilton från tllgångssidan och ställ det i relation till de korta skulderna och det finns ett underskott per den 30/9. Så nog var försäljningen mkt betydelsefull ur det perspektivet.

Det var en bra rapport, inget snack om det även om rörelsemarginalerna pressats radikalt under 2007. Man har stärkt sina positioner vad gäller truppens kvalitet och som jag skrev, nu är det upp till Norling& Co för och kunna förvalta tillgångarna för att kassaflödet ska bli positivt.

Men som sagt konkurrensen är tuff i allsvenskan, många konkurrenter är på gång och fotbollsekonomiska förutsättningar förändras ständigt.

Felix sa...

Jo, de är sant...
(a) Omsättningstillgångarna och kassa minus 15,5 mkr (Wilton) och korta skulder resulterar i ca -1,6 mkr. Det är mycket möjligt hade det blivit nödvändigt att avyttra någon av dyrgriparna i januari för att det inte skulle bli nudelsoppa och Pasta Ferrari på Karlberg i vinter.
(b) Att kontrakt går ut och att klubben antingen behöver förlänga eller värva en ny spelare är en konstant realitet.