lördag 1 september 2012

Aktivt transferförnster i Premier League - klubbar investerar 2014 års TV intäkter

Det blev en mycket aktiv sista handelsdag i England innan sommarens transferfönster stängde för året. Det gjordes affärer för över £100 miljoner under dagen vilket pressade upp klubbarnas samlade nota till närmare £500 miljoner vilket är en nivå som nåddes sommaren 2008. Figuren nedan visar sammanställning över de senaste tio sommarfönstren. Tyvärr haltar jämförelsen en aning eftersom siffrorna 2003 till 2011 är Deloittes och 2012 års data kommer från transfermarkt.co.uk. Efter torsdagen lämnade Deloitte en uppdatering på hur mycket klubbarna dittills hade spenderat och deras siffra var £40 miljoner lägre. Det skulle med andra ord betyda att året 2012 i min figur kommer att få revideras ned med ca £40 miljoner för att den ska vara helt jämförbar. Det skulle också betyda att klubbarna bruttoköp i Premier League landar på knappa £500 miljoner.

Hur som helst ger figuren en mycket tydlig bild av att det har varit mindre affärer mellan klubbarna i Premier League och mer pengar har lämnat ligan. Över £300 miljoner har gått utomlands för import av talang till ligan. Det är den absolut högsta siffran någonsin i historien. Helt klart har klubbarna dragit nytta av att euron har försvagats mot det engelska pundet. £10 miljoner har denna sommar varit €1.5 miljoner mer värt.


Datakälla: 2003-2011 Deloitte, 2012: transfermarkt.co.uk.

Att mindre pengar har bytt ägare mellan klubbarna i Premier League betyder också att det är inte är lika mycket pengar som har återanvänts inom samma transferfönster och på så sätt räknats flera gånger vilket ger en bild av stora investeringar men som egentligen är mindre.

Om jämför Premier Leagues nettoinvesteringar mellan förra sommarens transferfönster och det nyss stängda så är det mycket tydligt att dessa har ökat kraftigt. Förra sommaren nettoinvesterade klubbarna som kollektiv £177 miljoner och sommaren 2012 uppgick nettoinvesteringarna till £284 miljoner vilket är en ökning med mer än £100 miljoner eller 60 procent.


Nettoinvesteringar definieras som kollektivets nettoutgifter för förvärv. När till exempel Queens Park Rangers köper Ji-Sung Park från Man United så blir det ingen nettoinvestering för ligan som helhet. QPR får en transferutgift men Man Utd får samtidigt motsvarande summa som transferintäkt vilket ger +-0 i nettoinvestering för Premier League. Däremot när Man Utd köper Shinji Kagawa från Borussia Dortmund så blir det en nettoinvestering i Premier League och en nettointäkt (negativ investering/talangutflöde) i Bundesliga.

Figuren nedan bryter ner nettoinvesteringarna i  en jämförelse på klubbnivå, från den största nettoinvesteraren till den lägsta (som alltså har ett transferöverskott).

Datakälla: transfermarkt.co.uk
Som vanligt är det ett fåtal klubbar som står för den stora delen av investeringar men det är mycket tydligt att ökningen jämfört med förra sommaren i första hand kommer från en generellt större investeringsvilja över hela linjen. Vi ser också att det har varit mindre nettotransferöverskott vilket skulle kunna förklaras av att klubbarna inte har finansierat sig genom spelarkontraktsförsäljningar i samma uträckning.

Mycket sannolikt beror det på att det från och med nästa säsong kommer att aktiveras ett nytt och mycket större TV avtal (Läs mer om det i detta blogginlägg). Efter att de internationella sändningsrättigheterna är sålda är det inte omöjligt att klubbarna får åtminstone £40 miljoner mer vardera att röra sig med per säsong. Det förefaller vara logiskt att redan idag spendera åtminstone en del av pengarna eftersom spelarkontrakt förvärvas med en investeringshorisont som sträcker sig över kommande TV avtal. Det betyder också att boksluten för säsongen 2012/13 rimligtvis bör komma att visa ett större underskott, förstås.

Det blir intressant att se hur beteendet under januarifönstret kommer att arta sig. Är det någon säsong man bör undvika nedflyttning så är det denna. Kraftigt ökade TV intäkter från och med säsongen 2013/14 och troligtvis ökade fallskärmsbetalningar som följer med det nya avtalet kan skapa ett stort Rat Race under denna säsong för att undvika degradering. Något som borde märkas på transfermarknaden.