torsdag 12 mars 2009

Agenda

Följande alster om Hammarbys bokslut ligger i pipeline

Likviditet och kassaflöden - det vill säga hur Hammarby finansierat sin verksamhet under 2008 samt utsikterna för 2009.

Personalkostnader - Det vill säga att med hjälp av olika nyckeltal analysera utvecklingen över tiden samt försöka hitta orsaker till varför det ser ut som det gör.

Djurgårdsmodellen - Det vill säga göra om Hammarbys resultaträkning efter Djurgårdens sätt att redovisa på. Och försöka förklara de stora avvikelserna. Varför är detta intressant? För att visa att redovisning i mångt och mycket handlar om en lek med siffror.

Uppskattad tid för detta just nu oklar, publiceras löpande med en förhoppning om att vara helt färdig efter helgen.

1 kommentar:

Adam sa...

//OH

Request...

Att under punkten likviditet och kassaflöden analysera "nyttan" av transferkorgen.