söndag 3 maj 2009

FAPM #5 - empiri från Danmark

Så här ser sambandet mellan lönekostnader och sportslig framgång i den danska superligan under perioden 1992/93 till 2004/05. Förklaringsgraden är hela 89%.

Resultaten är helt i linje med det som observerats i England och i det europeiska perspektivet.
Över tiden är marknaden effektiv.


saxat från"Overblik" (http://www.idan.dk)