måndag 8 februari 2010

Kontraktstrategier - överinvesteringar vs "relegation clauses"

Låt oss fortsätta på ämnet spelarkontrakt och gå in på överinvesteringar. Kostnaden för fotbollsklubbar att degraderas från en liga brukar vara mycket hög. Den stora anledningen stavas kraftigt minskade intäkter i kombination inte lika kraftigt minskade kostnader.

Det pratas ofta och gärna om nedflyttningsklausuler i spelarkontrakten. Faktumet förefaller dock vara att dessa ofta lyser med sin frånvaro. I England har fenomenet uppmärksammats i takt med att den ekonomiska klyftan mellan Premier League och the Championship har ökat.

Här i en artikel från maj 2004. Snart sex år har gått och vi kan konstatera att ingenting tycks ha förändrats. Att Newcastle United inte hade försäkrat sig mot degradering var kanske direkt ingen hög-oddsare eftersom risken till degradering trots allt har upplevts som relativt liten.

Men att nykomlingarna från säsongen 2008/09, Hull City, under våren 2010 står utan försäkringar kan till en början tyckas lite märkligt. Detta trots att sannolikheten för nykomlingar att etablera sig i Premier League kraftigt har reducerats de senaste åren och att inkomstgapet divisionerna emellan har ökat än mer.

Tittar vi på historiska estimat av wages/revenue - ratios från the Championsip finns det inte heller mycket som säger att de degraderade klubbarna försäkrat sig mot nedflyttning utan majoriteten ser ut att ha valt samma strategi som Hull City.

Hur kommer det sig?

Det mest rationella skulle vara att klubbarna kom överens om att "relegation clauses" alltid ska skrivas in i kontrakten. Så ponera att klubbarna i ligan är nytto-maximerare och bildar en kartell där de kommer överens om att i kontrakten med sina spelare ekonomiskt försäkra sig mot degradering. Det betyder att det förväntade värdet på samtliga spelares kontrakt blir lägre. För att få fram värdet på kontrakten, måste nämligen kassaflödena diskonteras med sannolikheten till nedflyttning*.

Vi kan direkt konstatera att klubbarna konfronteras med "fångarnas dilemma". Klubbarna tjänar på att samarbeta eftersom samtliga klubbars kontrakt är försäkrade men givet att de andra kartellmedlemmarna inte fuskar kan en klubb tjäna på att bryta kartellen. Genom att erbjuda en spelare ett kontrakt fritt från nedflyttningsklausul, ger man spelaren bättre villkor utan att behöva göra några kassautbetalningar och på så sätt kunna knyta till sig talang och därmed minska risken för degradering.

Konkurrenterna är naturligtvis medvetna om risken för att bli utsatta för fusk och ges därför incitament att själva bryta kartellen. Det mest sannolika utfallet blir därför att samtliga klubbar bryter överenskommelsen och på så sätt överinvesterar. Konkurrensbalansen dem emellan förblir nämligen status-quo men till en högre förväntad kostnad och de klubbar som till slut degraderas sitter med svarte petter på hand.

-------------------------------------------------------


*Värderingen av ett spelarkontrakt med en "relegation clause" i fallet Hull City.
Vi utgår från antagandet om ett rakt 3 års kontrakt med en ersättning på £2 miljoner per år. Nedflyttningsklausul reglerar ersättningen till £1m per år i the Championship.

Ett kontrakt fritt från "relegation clause" har ett nominellt värde på £6m. Från spelarens perspektiv blir det förväntade värdet på hans kontrakt innehållandes "relegation clause", diskonterat med sannolikheten för degradering**, ca 20% lägre, dvs £4.9m. Från klubbens perspektiv är klausulen en försäkring. Något som rimligtvis kräver en premie, kanske i form av en sign-on bonus till spelaren alternativt en free-agent-option.

Vi kan även anta existensen av en "klausul-paradox". Ju större sannolikhet till nedflyttning desto lägre förväntat värde på kontraktet. Därmed ges klubben större incitament till att inte skriva in en klausul i kontraktet eftersom klubbens kontrakterbjudande upplevs som mindre attraktivt. Utebliven rekrytering av talang till förmån för en konkurrent ger på så sätt ännu större exponering mot nedflyttningsrisken.
Vilket skulle ge oss en logisk förklaring till Hull Citys val av strategi. Det vill säga, klubben är i praktiken i stort behov av "relegation clauses" men i själva verket saknar man dessa hos majoriteten av sina kontrakt.

När det gäller Newcastle United och valet av strategi, skulle det kunna antas vara ett klassiskt fall av adverse selection. Premien för försäkringen ansågs vara för dyr i förhållande till den förväntade risken att åka ur.
-------------------------------------------------------
**Sannolikheten för Hull Citys degradering är hämtad från en undersökning där författarna, med hjälp av en regressionsmodell skattat sannolikheter baserat på historiska observationer av 18 oberoende parametrar.
Who will go down this year? The Determinants of Promotion and Relegation in European Soccer Leagues. Jean-Baptiste Dherbecourt et Bastien Drut, Working Paper 2009-40

5 kommentarer:

Anonym sa...

För att "säkerhetställa" fångarnas dilemma använder man sig av utomstående kraftiga regulatorer... här kanske fifa/nationella förbunden kan hitta på något...
spelar väl ändå ingen roll, för att satsningen bara skulle öka ändå, med tanke på att de tar en mindre risk, och på kort sikt skulle det medföra högre sign on bonusar är mitt tips speciellt om det är ett riktigt bottentippat lag som försöker värva en "lite för bra" spelare, kanske första värvningen på säsongen... Vad tror du OH om utomstående regulator på den totala marknaden????

OH sa...

Precis som du skriver skulle en reglering sannolikt kringgås. Och reglerar man även den möjligheten så kommer kapitalet hitta en tredje dimension för att kunna överinvestera.

Och så blir "Financial engineering" ett nytt begrepp i var klubbs organisation.

Anonym sa...

Nått nytt på gång?

Om man bygger upp en addicted publik får man leva upp till kraven!

Anonym sa...

http://soccerlens.com/arsenals-lineup-more-expensive-than-uniteds/40096/

kolla länken, lite rolig uträkning... dock kanske de har glömt att räkna in bänken (där bland annat Valencia satt om jag inte har helt fel c:a 200-250 milj picks) och så ska man väl också ha klart för sig att Man U har totalt de senaste åren spenderat mer på spelarmarknaden men ändå lite intressant och lite roligt åt att alla säger att Wenger alltid är så billig i "drift"

Mr. H

OH sa...

Min okulärbesiktning över helheten säger iof lite annat.
ManU: £123m i lönekostnader
Arsenal: £104m

Avskrivningar på spelarkontrakt
ManU: £38m
Arsenal £23m

Så nog är de kontrakt som ManU tecknat dyrare. Vilket i förlängningen förklarar större sportsliga framgångar och vilket även bidrar till ett högre komersiellt värde på de sponsorpaket man tecknar.

Arsenal har inte tillräckligt stora finansiella muskler för att utmana i den absoluta toppen. Man omsätter ca £50m mindre än ManU.

ManU har förvisso sina £42m i kassaflöden ut för de berömda räntorna. Men Arsenal har (inkl £10m årlig amortering på sina obligationslån) negativa "finansierings"kassaflödenpå -£33m.

De skulle behöva öka sin omsättning ytterligare (utan att ManU eller Chelsea gör det).