lördag 27 december 2014

Kapitalkoncentration

En liten uppföljning på mitt förra blogginlägg. Blev nyfiken och gjorde en tidserie av de allsvenska klubbarnas samlade egna kapital (rikedom) samt hur denna rikedom distribueras inom ligan. För att mäta det senare har jag approximerat fram den så kallade Ginikoefficienten. Ginikoefficienten har ett värde mellan 0 och 1. 0 betyder att alla har exakt lika stora tillgångar (total jämlikhet). 1 betyder total ojämlikhet.

Det finns tre tydliga skiften i allsvenskan. Millennieskiftet där konkurrensen mellan lagen i allsvenskan ser ut att ha ökat vilket rimligen ledde till sämre finansiell hälsa för flera av klubbarna. Detta medförde att gapet mellan de rika och fattiga klubbarna minskade.

Efter 2004 började allsvenskans egna kapital att öka igen. Denna trend höll i sig i cirka fem år.
Det tredje skiftet verkar ha skett under de senaste tre-fyra åren där det har skett en redistribution av rikedom. Det samtidigt som egna kapitalet har ökat marginellt. Om min uppskattning av resultatet för de allsvenska klubbarna 2014 träffar någorlunda rätt så kommer 5 klubbar av 16 ha mer än 90 procent  av allsvenskans samlade egna kapital.

Det återstår att se vad detta leder till.


3 kommentarer:

Anonym sa...

Vilka är det som ingår i quinteten?
Hur långt ifrån är Bajen dessa fem?
slumprn

Johannes Claesson sa...

MFF (förstås), Häcken, Kalmar, AIK och IFK Göteborg tror jag. Elfsborg bör ligga ganska nära AIK. Främst Kalmar och Elfsborg, men även AIK har uppvisat svaga driftsresultat de senaste åren och drar ständigt ner på utgifterna.

15-20 miljoner i eget kapital ska räcka för Bajen för att kvalificera sig.

OH sa...

MFF (170), KFF (60), BKH (50), IFKG (45-55), AIK (25-30). Elfsborg 6:a med 15-20m. Sedan är det ganska tomt i ladorna.