måndag 3 mars 2008

Snabbkommentar

Minus 4.5 msek före skatt, inga direkta kioskvältare efter senste medlemsmötet. Den som råkar sitta på årsredovisningen uthämtad från kansliet får gärna slänga ett pdf på mail-lådan.
Totala intäkterna 84.9 msek. Knappt sex miljoner lägre än 2006 trots europaspel.
Lite snabb-skummat genom verksamhetsberättelsen och jag kan konstatera att det verkar som att våra transferintäkter, räknat baklänges, blev lite drygt 7 msek, alltså inga 10 säckar för Max som tabloiderna spekkade i.
Lönekostnaderna har minskat med ca miljonen, tvärtemot vad jag trodde.
Kassaflödet verkar trots resultatet inte varit alltför illa, men jag får återkomma senare.

Driften uppges ha varit positiv, +1.77 msek. Håller inte med då man räknat med hela omsättningen inklusive spelarförsäljningar. Transfernettot var ju knappast negativt och så optimistiskt räknar inte ens Helsingborg.
Enligt verksamhetsberättelsen...
Biljettintäkterna uppges ha ökat dryga miljonen jmfr med 2006 tack vare UEFA spel. Evenemangskostnaderna ökade med ca 4 msek, förmodar att det beror på UEFA
Totala marknadsintäkter uppgick till knappa 48 msek, varav sponsoravtal inkl TV och centrala avtal 39 msek, drygt 1 msek bättre än 2006 och frågan är om premierna från UEFA spel ingår här eller ej, det krävs en fullständig årsredovisning för detta. Merhandise uppges ha sjunkit ner under 9 msek. En brutal minskning från toppåret 2003 på 12 msek. En sponsor uppges ha gått i kk med en kundförlust á 720k som konsekvens.
Det som oroar mest är de minskade intäkterna på hemmamarknaden, allsvenskan. Den vikande trenden måste brytas iår, så enkelt är det.
Vad gäller balansräkningen har det skett vissa intressanta förändringar.
Finansiella anläggningstillgångarna har ökat från 50k 2006 till 11.3 msek! Balanserat mot avsättningar på 9.2 msek (0,5 msek 2006). Detta beror på att klubben från och med 2007 tagit upp avsättningar för direktpensioner till fotbollspelare på balansräkningen.
Långfristiga skulderna har ökat från 5 msek 2006 till 7.4 msek och de materiella tillgångarna har ökat från 1.5 msek till 4 msek.

2 kommentarer:

Anonym sa...

http://www.sponsorworld.com/SW/ArticlePage.asp?id=3012

kan kanske vara intressant för osynliga att besöka...

Anonym sa...

Det ryktas att Äpplet sänkte sin lön med 15 000 i månaden 2007.

Ett desperat försök att behålla sin position i bolaget???

von_oben