torsdag 14 februari 2008

AIK först ut bland Stockholmsklubbarna

AIK släppte Q4 idag och det var ingen surprise. Endast en intäktsdrivande hemmamatch under perioden ligger givetvis bakom röda siffran för perioden. (-3.1mesk)
Resultatet för helåret landade på 14.2 msek före skatt men kassaflödet var negativt. Det senare är ju inte direkt upplyftande, i slutändan är det kassaflödet och inte det periodiserade resultatet som finansierar verksamheten samt nyförvärv.
Kort och gott, ökad omsättning och en sämre marginal vilket är representativt för en fotbollsmarknad med hög tävlingsbalans.
I övrigt hänvisar jag till kommentaren efter Q3.

Värt att notera, 2007 års positiva resultat beror på att klubben realiserat tillgångar (22 msek) där man haft hela andelen i reavinsen. I de kontrakt(spelare) man förvärvat unde året har klubben gett upp en betydande del (upp till 50%) av eventuella framtida kassaflöden till Agent 03. Bara en liten hint om framtida intjäningsförmågan.
Kassan hade vid årskiftet en balans på 16.9 msek. Utan en försäljning av Wilton (~17 msek i kassaflöde) hade klubben m.a.o. haft radikala problem med likviditeten och betalningarna denna vinter. Det handlade således inte om att "sälja guldet".
För AIK gäller som för de flesta andra vid spektakulära förvärv, sälj för att köpa nytt.
Siffrorna i korthet:

Omsättning: 125.5 msek (94.1 msek - 2006)
Resultat före skatt: 14,2 mesk (13.5 msek)
Kassaflöde: - 7.9 mesk (+22.3 msek)
AIKs investeringar i nya spelarkontrakt: (I de tre översta har Agent03 medinvesterat och deras del ingår inte i siffrorna)
Khari Stephenson, 2.6 msek (transfer) ---> resultatfört 0.65 msek/år i 4 år
Argentinarna, 7 msek (transfer) ---> resultatfört 2.33 msek/år i 3 år
Nils Erik (sign-on) ~ 3 msek resultatfört direkt i sin helhet.
Bojan D ---> ev. sign-on status går inte härleda i bokslutet.

Mer läsning:
Mycket kort om AIKs halvårsresultat
AIK på väg mot svarta siffror 2007
Det är inte alltid så enkelt som det ser ut

Inga kommentarer: