tisdag 11 september 2007

AIK på väg mot svarta siffror 2007

AIKs halvårsrapport lämnade vissa frågetecken kring det kraftigt negativa kassaflödet samt minusresultatet. Försäljningen av Wilton som var helägd av AIK Fotboll AB, räddar nu både det ena och det andra.

Enligt min egna tolkning av den officiella information AIK Fotboll AB idag presenterat landade nettot för AIK Fotboll AB i samband med Wilton-transfern på ca 15 msek.

Jag resonerar på följande sätt.

Fakta saxat från pressmeddelandet:
"Nettot för AIK Fotboll på försäljningen av Wilton till Qatar är knappt det dubbla jämfört med nettot från försäljningen av Boateng till Beitar Jerusalem förra året"

Saxat från förra årets bokslutskommuniké:
"I omsättningen för 2006 inkluderas nettovinsten från avyttringen av spelaren Derek Boateng till Beitar Jerusalem, efter avdrag för vidareförsäljningsklausul till Panathinaikos Athen samt vinstandel tillhörande Bolagets medinvesterare Agent 03 AB, som hade del i avtalet med Derek Boateng."

Och siffrorna i redovisningen 2006:
Omsättning (Koncern, KSEK)
Helår 2006
Match & Event 38 753
Sponsring och reklam 20 777
Internationella cuper 1 922
Spelarförsäljning 7 882
Centrala avtal (TV mm) 16 024
Intäkter souvenirer 7 371
Övriga rörelseintäkter 10 655

Detta borde innebära att AIK Fotboll AB i år bör kunna leverera ett positivt resultat, dock finansierat genom realisering av tillgångar. Jag är dock mycket nyfiken på hur kassaflödena från driften kommer och landa på för helåret.

6 kommentarer:

Anonym sa...

Vadå! Wilton Armbågereido kostade ju asamycket pengar! 7 miljoner dollares liksom!!!

;)

Got blues sa...

Kribba säger ju att AIK fick 35 miljoner för Wilton. Kribba kan ju inte ha fel.
NU BLIR HAN SKITFÖRBANNAD!!!

:D

Snyggt grävt!

Anonym sa...

Siffran 7 882 KSEK innehåller även transfersummor för Daniel Mendes, Miran Burgic och Gabriel Özkan. Man bör då korrigera den siffran för värdet av de tre.

Nettot för Wilton borde då bli ca 2 * (7,8 Mmkr + transersummorna för de tre spelarna)

OH sa...

adam.
Inte riktigt, spelarköp aktiveras som en immateriel tilgång på balansräkningen och resultatförs som en avskrivning, mao har inget med intäkterna och göra. Däremot kan du se nettot i kassaflödesanalysen i redovisningen, +1.6 miljoner.

Anonym sa...

Rätt så, my bad.

Sen är det ju inte helt självklart vad AIK menar med netto. Det kan också inkludera den ursprungliga övergångssumman till GAIS samt eventuella procentenheter till på bruttosumman i vidareförsäljningsklausul.

Bruttosumman blir ju då inte 35Mkr, men nära 25Mkr kan den faktiskt vara.

OH sa...

adam
yes, skulle tippa en transfersumma i intervallet 20-25 miljoner.

Transfersumman från Gais tror jag inte är medräknad här. Rimligtvis sker nu en nedskrivning på den återsående immateriella tillgången i balansen och belastar resultatet med en engångspost under Q3.